Start / Länkar

Länkar

Adresstjänst
http://www.adresstjanst.net
Befolkningsregistercentral
http://www.vrk.fi/default.aspx?site=5
E-tjänster och blanketter (Suomi.fi)
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster_och_blanketter/index.jsp
Europeiska unionen
http://europa.eu/index_sv.htm
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
http://www.evl.fi/EVLsv.nsf
Finansministeriet
http://www.vm.fi/vm/sv/01_startsida/index.jsp
Finlands Kommunförbund
http://www.kuntaliitto.fi/svenska/
Finskt medborgarskap?
http://www.migri.fi/netcomm/Default.asp?language=SV
Folkpensionsanstalten
http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf
Företags- och organisationsdatasystemet
http://www.ytj.fi/svenska/
Informationstjänsten Hallå Norden

http://www.hallonorden.org

Justitieministeriet
http://www.om.fi/334.htm
Justitieministeriet - Broschyrer
http://www.om.fi/5042.htm
Kommuner, A - Ö index
http://www.suomi.fi/kommuner
Konsumentrådgivning
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/konsumentradgivare/
Konsumetverket
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/

Kontaktregister för offentlig förvaltning

http://www.julha.fi/?language=sv

Kontroll av egna uppgifter
https://verkkopalvelu.vrk.fi/Omat/Etusivu.aspx?kieli=sv-SE
Medlemsstater i apostille-intyg
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
Namntjänst
http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/default.asp?L=2
Netposten
http://www.posti.fi/svenska/netposti/index.html
Offentliga tjänster
http://www.suomi.fi/svenska
OpenOffice-paket för den offentliga förvaltningen
http://wiki.kuntait.fi/tiki-index.php?page=Sovellukset
Patent- och registerstyrelsen
http://www.prh.fi/sv.html
Polis
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_sve
Posten Finland
http://www.posti.fi/svenska/
Rättsväsendet
http://www.oikeus.fi/7799.htm
Skatteförvaltningen
http://www.vero.fi/default.asp?domain=VERO_MAIN&language=SWE
Statens författningsdata
http://www.finlex.fi/svenska/index.html
Statsrådet
http://www.valtioneuvosto.fi/etusivu/sv.jsp
Val
http://www.vaalit.fi/14172.htm
Valtiolle.fi
http://www.valtiolle.fi/sv-FI

Till början av sidan