Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Person-, familje- och arvsrättsliga tjänster

Person-, familje- och arvsrättsliga tjänster

De person-, familje- och arvsrättsliga tjänster är en del av magistratens serviceprocess för rättsskyddet. Syftet med processen är att offentliggöra uppgifter, verkställa de rättsliga effekterna av en registrering samt fastställa en persons rättsliga ställning, registrera uppgifter om en enskild person och fastställa en enskild persons rättsliga ställning samt att ändra uppgifter i anknytning till detta.

De tjänster som produceras inom ramen för denna process omfattar:

Behandlingstider:

Förväntade behandlingstider för de mest centrala ärendena inom personrättsliga tjänster. (de uppgivna behandlingstiderna är endast riktgivande):

  • Fastställanden av delägarförteckning i bouppteckning 2 mån.
  • Namnändringar 2 mån.
  • Namnändringar där utlåtande begärs av nämnden för namnärenden 6-9 mån.
  • Rättelseyrkanden rörande personuppgifter 2 mån.

Till början av sidan