Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Informationstjänsten

Informationstjänsten

Informationstjänsten är en del av serviceprocessen för informationsförsörjning för samhället. Syftet med processen är att effektivt producera informationsförsörjningstjänster som svarar mot behovet hos magistraternas kunder.

De tjänster som produceras inom ramen för denna process omfattar:

 • Avtal om informationstjänsten
  Det krävs ett skriftligt avtal med magistraten för att kunna dra nytta av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. I avtalet fastställs bl.a. de villkor och avgifter som iakttas vid utlämnande av uppgifter.
 • Invånardatatjänsten
 • Massdatatjänsten
 • Direkt användning av systemen
 • Informationstjänst mellan systemen/registren
  Den automatiska informationsförmedling som magistraterna använder mellan systemen bidrar till att effektivisera den informationstjänst som ska ges utifrån systemen, minska anhopningen och lagringen av eventuella överlappande uppgifter samt till att förbättra aktualiteten och kvaliteten på uppgifterna i systemen.
 • Utskrifter, utdrag, intyg, statistik och kopior ur de register och handlingar som är tillgängliga för magistraterna
  Uppgifter överlåts till företag, organisationer och enskilda medborgare enligt de användningssyften som anges i lagstiftningen. Magistraterna ger utdrag och intyg ur befolkningsdatasystemet samt ur de historiska handlingar som de innehar. Dessutom kan magistraterna ge uppdaterade uppgifter från befolkningsdatasystemet för t.ex. direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar och släktforskning.
 • Självbetjäning

Till början av sidan