Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Informationsförsörjning

Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen är en del av serviceprocessen för informationsförsörjning för samhället. Syftet med processen är att effektivt producera informationsförsörjningstjänster som svarar mot behoven hos magistratens kunder.

De tjänster som produceras inom ramen för denna process omfattar:

 • Säkerställande av att uppgifterna i de register som administreras av magistraterna är uppdaterade och korrekta
  Informationsförsörjningen säkerställer att uppgifterna i de register som administreras av magistraterna är uppdaterade och korrekta.
 • Säkerställande av att uppgifterna är uppdaterade och korrekta
  De fel som har upptäckts via stickprov i registret, fellistor och granskningen av uppgifter korrigeras och föråldrade uppgifter uppdateras.
  Meddelande av byggnads- och lägenhetsuppgifter
  Anmälningsskyldigheten grundar sig på lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010). Magistraterna administrerar uppgifter om vem som bor i vilken lägenhet.
  Meddelande av fastighetsuppgifter
  De fastighetsuppgifter som finns i befolkningsdatasystemet administreras med hjälp av Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. Uppdaterade uppgifter införs i befolkningsdatasystemet en gång per vecka. Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) innehåller bestämmelser om administreringen av fastighetsuppgifter.

Till början av sidan