Start / Kontaktuppgifter / Sydvästra Finland / Magistraten i Sydvästra Finland / Pargas enhet
Adress:
PB 372, 20101 Åbo
Växel:
029 553 9441
Magistratens verksamhetsområde:
Aura, Björneborg, Eura, Euraåminne, Gustavs, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kimitoön, Koskis, Kumo, Laitila, Loimaa, Lundo, Marttila, Masku, Merikarvia, Mynämäki, Nakkila, Nousis, Nystad, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, Pyhäranta, Påmark, Pöytyä, Raumo, Reso, Rusko, Sagu, Salo, Sastmola, Siikainen, Somero, St. Karins, Säkylä, Tövsala, Ulvsby, Vehmaa, Vittis, Åbo
E-post för personal är: förnamn.släktnamn(at)magistraten.fi

Skicka konfidentiell information till Magistraten via skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till Magistraten via magistratens tjänst för skyddad e-post: https://turvaposti.maistraatti.fi

 

Besöksservice:

Kundservice: Pargas Servicepunkt kan kunderna:

  • lämna in handlingar till magistraten
  • vända sig till servicerådgivaren för råd och assistans i frågor som gäller magistraten
  • använda kunddatorn och söka information på maistraatti.fi, skriva ut blanketter och använda magistratens elektroniska tjänster antingen självständigt eller med servicerådgivarens hjälp
  • få distansservice av experter på magistraten via videoförbindelse i ärenden som gäller t.ex. intressebevakning vid förmyndartjänster och tillståndsärenden
  • erhålla registreringstjänster för utlänningar som distansservice via videoförbindelse eller av en expert från magistraten vid en Servicepunkt.
  • Notarius publicus endast med tidsbokning var tredje onsdag kl 13-15, gör en tidsbokning
  • Vigslar med tidsbokning på magistratens egen enhet på Strandvägen 30. Tidsbokning på numret 029 553 7340.
  • I övriga ärenden fås kundbetjäning vid magistratens enheter i Åbo, Salo, Björneborg och Raumo

Pargas Servicepunkt, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Öppet mån ons 9-16, tor 9-17 och fre 9-15, sommartid 9-14. Tfn 040 488 6026

KONTAKTUPPGIFTER FÖR MAGISTRATENS TELEFON- OCH E-POSTSERVICE
     
ARBETSGRUPP OCH UPPGIFTER Telefon E-postadress
Förfrågningar angående flyttningar och hemkommun,
förbud mot utgivning av personuppgifter (kl. 9-12)

 

029 553 7330 

 

 kotipaikka.lounais-suomi(at)maistraatti.fi

     
Utdrag ur befolkningsdatasystemet
Ämbetsbetyg, hemortsintyg, släktutredningar (kl. 9-12)
029 553 7340 vaestorekisteri.lounais-suomi(at)maistraatti.fi

   
Registrering av utlänningar och medborgarskapsärenden
(kl 9-12)
029 553 7340
vaestorekisteri.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Befolkningsregisterärenden
Registrering av barn, dödsfall, namnändringar, utträde ur religionssamfund, äktenskapsärenden (kl. 9-12)
029 553 7340 vaestorekisteri.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Vigsel
Hindersprövning för äktenskap, bokning av tid för vigsel (kl. 9-12)
029 553 7340 vaestorekisteri.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     

Faderskapsärenden (kl. 9-12)

029 553 7314
 isyysasiat.lounais-suomi@maistraatti.fi
     
Äktenskapsförord (kl. 9-12)
029 553 7000 info.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Notarius publicus
Bestyrkande av namnteckning, kopior, apostille,
bestyrkande av meritförteckning (kl. 9-12)
029 553 7000
info.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Tidbeställning till offentligt köpvittne (kl. 9-12)
Bestyrkande av köp enbart i magistratens utrymmen
029 553 7000
info.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Fastställelse av uppgifterna om delägarna i bouppteckning (kl. 9-12)
(inte intressebevakningsärenden eller beställningar av utdrag och släktutredningar)
029 553 7272 info.lounais-suomi(at)maistraatti.fi
     
Förmyndarskapsärenden/information (kl. 9 - 12) 029 553 7350 holhoustoimi.lounais-suomi(at)maistraatti.fi

 

Administrativ epostadress: info.lounais-suomi(at)magistraten.fi

 

 

RIKSOMFATTANDE KUNDSERVICETELEFONER
   
Adressförfrågningar Varje dag  kl. 8–22: 0600 0 1000
Betjäning på svenska: 0600 0 1001
Priser: 1,70 euro/minut + lna/msa. Köandet är avgiftsbelagt. Man kan ringa till tjänsten endast från Finland