Start / Kontaktuppgifter / Södra Finland / Magistraten i Nyland / Borgå enhet
Adress:
Biskopsgatan 34, PB 233, 06101 BORGÅ
Växel:
02955 39391
Administrativ epostadress:
info.nyland(at)magistraten.fi
Öppet:
måndag - fredag kl. 09.00 - 16.15. (telefonservice kl 9-12)
Magistratens verksamhetsområde:
Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis
E-post för personal är: förnamn.släktnamn(at)maistraatti.fi

Skicka konfidentiell information till Magistraten via skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till Magistraten via magistratens tjänst för skyddad e-post: https://turvaposti.maistraatti.fi

Kundbetjäning för internationella ärenden i följande enheter:
Helsingfors, Borgå och Raseborg

Ärende

Telefonnummer  

E-post
Notarius publicus
Möjlighet till tidsbeställning per telefon
Notarius publicus är nödvändigtvis inte på plats varje dag
029 55 36411
kl 9-12
notarius.borga.nyland(at)magistraten.fi
Europeiskt arvsintyg 029 55 36999
kl 9-12
notarius.helsingfors.nyland(at)magistraten.fi
Offentligt köpvittne 029 55 36398 kopbestyrkande.nyland(at)magistraten.fi
Utdrag och befolkningsdatauppgifter
(Ämbetsbevis, hemortsintyg, släktutredning)
029 55 36411
kl 9-12
utdragochbefolkningsregister.nyland(at)magistraten.fi
Registrering av utlänningar och internationella ärenden
029 55 36300
kl 9-12
international.nyland(at)magistraten.fi
   

Kundbetjäning för internationella ärenden i följande enheter: Helsingfors, Borgå och Raseborg

Uppdatering av befolkingsdatauppgifter
(Registrering av barn, faderskapsärenden, dödsfall, namnändringar, utträde ur religionssamfund, förbud mot utlämning av personuppgifter)
029 55 36411
kl 9-12
utdragochbefolkningsregister.nyland(at)magistraten.fi

Förfrågningar gällande flyttanmälningar som lämnats in till magistraten

   
Flyttning inom landet 029 55 37640 på svenska
kl 9-12
  kotipaikka.kemijarvi(at)maistraatti.fi
Flyttning inom landet 029 55 39225 på finska
kl 9-12
  info.vastra-finland(at)magistraten.fi
Internordisk flyttanmälan, flyttning till utlandet
029 553 6310
kl 9-12
hemortochfastighet.nyland(at)magistraten.fi
Vigsel    
Prövning av hinder mot äktenskap    
Tidsbokning för civilvigslar:    
Utanför tjänstetid 029 55 36290
kl 9-12
veckoslutvigsel.nyland(at)magistraten.fi
Undar tjänstetid 029 55 36411
kl 9-12
vigsel.nyland(at)magistraten.fi
Borgå enhet 029 55 36411 elektronisk tidsbeställning

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Borgå

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Raseborg
Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Esbo

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Helsingfors
Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Hyvinge

 
Äktenskapsförord 029 55 36411
kl 9-12
aktenskapsforord.nyland(at)magistraten.fi
Valärenden 029 55 36370  
Förmyndarverksamheten 029 55 36305
kl 9-12
formyndarskap.nyland(at)magistraten.fi
    Kundbetjäning i förmyndarskapsärenden i följande enheter: Esbo, Raseborg och Hyvinge
Telefax (Förmyndarverksamheten)  029 55 36326  

 

RIKSOMFATTANDE TELEFONSERVICE   

Adressförfrågningar varje dag kl. 8 – 22:
Betjäning på svenska 0600 0 1001
Betjäning på finska: 0600 0 1000
Priser: 1,70 euro/minut +lna/msa
Köandet är avgiftsbelagt
Man kan ringa tjänsten endast inom Finland