Start / Kontaktuppgifter / Åland / Statens ämbetsverk på Åland / Statens ämbetsverk på Åland
Adress:
Torggatan 16 B, PB 58, 22101 MARIEHAMN
Växel:
018 635 270
Telefax:
018 635 268, förmyndarskapsärenden 018 635 267
Administrativ epostadress:
info(at)ambetsverket.fi
Öppet:
må - fre kl. 09.00 - 16.15
Magistratens verksamhetsområde:
Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö
Enhetens verksamhetsområde:
Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kökar, Kumlinge, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Vårdö
E-post för personal är: fornamn.efternamn(at)ambetsverket.fi

Chef för magistratsärenden:
Häradsskrivare Louise Enkvist