Aloitussivu / Palvelut / Vihkiminen

Vihkiminen

Yleistä vihkimisestä

Maistraatissa vihkimisen voi toimittaa maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja tai julkinen notaari.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Lue lisää esteiden tutkinnasta. Esteiden tutkintatodistus on annettava vihkijälle ennen vihkimistä. Vihkitilaisuudessa vihkiparin täytyy todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella (passi, Suomen henkilökortti, EU-kansalaisen henkilökortti tai Suomessa 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti). Lisäksi vihkiparin on ilmoitettava, mitkä sukunimet puolisot ottavat käyttöönsä.

Vihkiseremonia on lyhyt, mutta seremoniassa on myös mahdollista esittää esimerkiksi elävää musiikkia ja lausua runoja. Vihkimisessä on oltava läsnä vähintään kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa.

Virka-aikana maistraatissa tapahtuva vihkiminen on maksutonta. Aika vihkimiseen varataan vihkivästä maistraatista puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta, jos sellainen vaihtoehto on annettu.

Siviilivihkimisiä suoritetaan myös käräjäoikeuksissa ympäri Suomen.

Avioliiton solmimisella on erilaisia oikeudellisia vaikutuksia.

Lue lisää avioliittolaista.

 

Lue puolison ja lasten sukunimen määräytymisestä.

 

Sivun alkuun

 

Vihkiminen virka-aikana vihkijän toimitiloissa

Jos menette naimisiin virka-aikana vihkijän toimitiloissa, voitte varata ajan suoraan kyseisestä virastosta. Virka-aikana vihkijän toimitiloissa tapahtuvasta vihkimisestä ei peritä maksua.

Vihkitilaisuudessa vihittävällä pariskunnalla on oltava mukanaan voimassa olevat henkilöllisyystodistukset (esim. passi tai henkilökortti), todistus avioliiton esteiden tutkinnasta, sekä kaksi 15 vuotta täyttänyttä todistajaa. Jos vihkipari ei saa todistajia vihkitilaisuuteen, voi vihkijältä tarkistaa, voiko vihkijä hankkia todistajat.

Sivun alkuun

Vihkiminen viikonloppuna ja virkapaikan ulkopuolella

Jos menette naimisiin virka-ajan ulkopuolella ja haluatte siviilivihkijän paikalle, on asiasta sovittava henkilökohtaisesti vihkijän kanssa. Ajanvaraus vihkimiseen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva vihkiminen maksaa ja lisäksi vihkijä voi veloittaa mahdolliset matkakulut.

Lisätietoja varten ota yhteyttä vihkivään maistraattiin.

Sivun alkuun

Vihkikaava

”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin.”

”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?” 
(Vastaus: Tahdon.) ”Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn Teiltä [vihittävän nimi]: Tahdotteko ottaa tämän [vihittävän nimi] aviopuolisoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”(Vastaus: Tahdon.) ”Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen, totean Teidät aviopuolisoiksi.”

”Ottakaa liittonne merkiksi sormus puolisoltanne.” (Tämä lause jätetään pois, jos sormusta ei anneta.) ”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi.”

Sivun alkuun

Kun nimi muuttuu avioliiton myötä

Voitte valintanne mukaan joko säilyttää avioliitossa omat sukunimenne tai ottaa yhteisen sukunimen. Jos valitsette yhteisen sukunimen, voi sukunimeään muuttava puoliso päättää, että hän käyttää aikaisempaa sukunimeään yhteisen sukunimen edellä. Ennen vihkimistä teidän tulee ilmoittaa sukunimivalinnoistanne vihkijälle Sukunimen ilmoituslomakkeella.

Vihkimisen jälkeen mahdollinen nimenmuutos rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Jos sukunimesi on vaihtunut, valtion ja kuntien viranomaiset saavat automaattisesti tiedon sukunimen muutoksesta. Kun Kela on saanut ilmoituksen nimenmuutoksestasi, se lähettää sinulle automaattisesti uuden Kela-kortin. Useimmat pankit, vakuutusyhtiöt sekä kauppaketjut päivittävät myös asiakasrekisterinsä väestötietojärjestelmän avulla. Henkilökortti, ajokortti tai passi on uusittava itse kolmen kuukauden kuluessa nimen muutoksesta (katso alla oleva kohta).

Miten menettelen nimenmuutoksen jälkeen

Jos kotipaikkasi on ulkomailla:

Nimilakia sovelletaan sinuun vain, jos sinulla on vihkimishetkellä Suomessa kotipaikka. Ellei sinulla ole kotipaikkaa Suomessa, määräytyy sukunimesi kotipaikkavaltiosi sukunimilainsäädännön mukaan. Sinun tulee ennen vihkimistä esittää selvitys kotimaasi nimilainsäädännöstä, jos aiot muuttaa sukunimesi vihkimisen yhteydessä. Jos et esitä selvitystä, eikä ulkomaan nimikäytäntö ole maistraatin tiedossa, yhteistä sukunimivalintaanne ei voida rekisteröidä väestötietojärjestelmään vihkimisen perusteella.

Sivun alkuun