Aloitussivu / Palvelut / Nimiasiat

Nimiasiat

Nimiasiat, lomakkeet ja hinnasto

Jokainen, jolla on Suomessa kotipaikka ja joka on merkitty täällä väestötietojärjestelmään, voi muuttaa Suomessa etu- ja sukunimensä.

Lisäksi ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten osalta, joilla on kotipaikka muussa valtiossa kuin Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, voidaan nimenmuutos tehdä myös Suomessa.

Nimenmuutoksiin liittyvissä asioissa ensimmäisen asteen nimiviranomaisina toimivat maistraatit.

Nykyinen nimilaki sallii nimen muutoksen sukunimiin seuraavasti:

◾Voit ottaa käyttöön ennen ensimmäistä avioliittoa käytössäsi olleen sukunimen, kaksiosaisen sukunimen tai luopua kaksiosaisen sukunimen käyttämisestä.

◾Voit ottaa aviopuolisosi sukunimen hänen suostumuksellaan  

◾Voit hakea suvussasi ollutta sukunimeä tai uudissukunimeä. Nimilautakunta antaa uudissukunimistä aina lausunnon.

◾Voit hakea vierasperäisen sukunimen kirjoitusasun muutosta helpommin käytettävissä olevaan muotoon.

Etunimen voi muuttaa pelkällä ilmoituksella, ilman perusteluja vain kerran, sen jälkeen muutosta on haettava perustellulla hakemuksella. Etunimen tulee olla nimilain mukainen, etunimiä saa olla enintään kolme.

Nimenmuutoksen tekeminen

Voit tehdä nimenmuutoksen joko sähköisesti, maistraatissa vierailemalla tai lähettämällä paperisen lomakkeen maistraattiin.

Erilaiset lomaketyypit

Jotta nimenmuutos menisi läpi mahdollisimman helposti, tulisi sinun valita oikea lomake nimen muutokseen. Voit valita seuraavista lomakkeista:

 


1) Olet eronnut ja avioero on lainvoimainen oikeuden päätöksellä tai avioliittosi on päättynyt puolisosi kuolemaan, ja haluat muuttaa nimesi takaisin ennen avioliittoa olleeseen nimeen. Voit tämän lomakkeen avulla myös luopua sukunimiyhdistelmän jälkimmäisestä osasta.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


2) Olet vielä naimisissa ja sinulla on puolisosi nimi, mutta haluat ottaa nykyisen nimesi eteen nimen, joka sinulla viimeksi oli naimattomana ollessasi tai joka sinulla oli avioliittoon mennessäsi. Lomakkeella voit myös luopua tällaisen yhdistelmäsukunimen ensimmäisestä osasta.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


 3) Tällä lomakkeella voit hakea:

- sukunimen muutosta samaan aikaan itsellesi ja perheenjäsenillesi

- muuttaa yhtä aikaa oman etu- ja sukunimesi

- muuttaa jo vähintään kerran muutettua etunimeäsi uudelleen

- jos muutat etunimeä ensimmäistä kertaa, käytä kohdan 7 lomaketta.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa (nimenmuutoshakemus)

 


4) Voit palata takaisin ennen avioliittoa olleeseen sukunimeen vielä avioliitossa ollessasi, hakea itsellesi uudisnimeä joka ei ole vielä kenelläkään käytössä tai sellaista sukunimeä, joka löytyy esivanhemmiltasi korkeintaan viisi sukupolvea taaksepäin. Tällä lomakkeella pystyt myös hakemaan aviopuolisosi sukunimeä hänen suostumuksellaan jo avioliitossa ollessasi.

 

Lomake sähköisessä muodossa (sukunimenmuutoshakemus)

 


5) Jos olet menossa naimisiin, voit tulostaa lomakkeen mukaasi vihkimiseen. Tällä lomakkeella pystyt ilmoittamaan, mikäli haluat vaihtaa sukunimesi puolisosi sukunimeen vihkimisen yhteydessä.

 

Lomake tulostettavassa muodossa        Lomakepohja Word-muodossa

 


6) Jos olet mennyt naimisiin ennen vuotta 1986 voit avioliiton aikana muuttaa nimesi ilmaiseksi takaisin siihen nimeen, joka sinulla oli naimattomana ollessasi.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


7) Voit vaihtaa etunimesi ensimmäistä kertaa tai voit ilmoittaa alle 15 vuotiaan huollettavasi etunimen muuttamisesta. 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus tarvitaan etunimen muuttamiseen. 15 vuotta täyttänyt voi itse päättää etunimensä muuttamisesta, huoltajia voidaan kuulla asiasta.

 

Jos etunimeä on jo aikaisemmin muutettu, käytä kohdan 3 lomaketta.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


8) Jos haluat jonkun nykyisistä etunimistäsi kutsumanimeksi, voit ilmoittaa nimen merkittäväksi väestötietojärjestelmään.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


9) Jos haluat alaikäisen huollettavan nykyisistä etunimistä jonkun kutsumanimeksi, voit ilmoittaa nimen merkittäväksi väestötietojärjestelmään.

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


10) Jos haluat muuttaa alaikäisen huollettavan sukunimen joko:

 

- isän sukunimeksi

- puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi

- ottovanhempien/ottovanhemman sukunimeksi

 

Lomake sähköisessä muodossa        Lomake tulostettavassa muodossa

 


Hinnasto

 

  • Hakemus etunimen muuttamiseksi 101 €
  • Hakemus sukunimen muuttamiseksi 101 €
  • Ilmoitus sukunimen muuttamisesta avioliiton purkautumisen jälkeen, 25 €
  • Hakemus sukunimen muuttamiseksi, kun hakemuksesta on nimilain mukaan tiedotettava virallisessa lehdessä 201 €
  • Ilmoitus aikaisemman sukunimen ottamisesta henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopumisesta avioliiton aikana 25 €
  • Ilmoitus etunimen muuttamisesta 25 € (etunimen muutos sallittu ainoastaan kerran ilmoitusmenettelyllä, uusi etunimen muutos hakemuksella 101 €)
  •  (Jos puolisot on vihitty avioliittoon ennen vuotta 1986, vaimolla on oikeus avioliiton aikana ottaa sukunimekseen se nimi, joka hänellä oli naimattomana ollessaan ilman ilmoitusmaksua)

Jos samalla kertaa haetaan sekä etunimen muuttamista, että sukunimen muuttamista, peritään etunimen muuttamisen maksuista 50 euroa ja sukunimen muuttamisen maksu täysimääräisenä.