Start / Tjänster / Valärenden

Valärenden

Magistraten är valmyndighet i samband med val.

Rösträttsregister

Ett rösträttsregister över alla röstberättigade personer uppgörs för varje val. Registrets uppgifter baserar sig på de uppgifter om hemkommun och boende som ingår i befolkningsdatasystemet 51 dagar före valdagen. Valdistriktet och röstningsområdet fastställs på basis av det.

Vid magistraten kan man kontrollera uppgifterna i registret och vid behov göra en anhållan om korrigering av rösträtten eller av personuppgifter i registret.

Meddelande om rösträtt

Ett meddelande om rösträtt skickas till alla röstberättigade vilkas adress är känd. På meddelandekortet anges var och när det är möjligt att rösta.

Förhandsröstningsställena i Finland och utomlands samt deras öppettider kan kontrolleras i magistraten.

Ytterligare uppgifter om valärenden hittar du på justitieministeriets valsidor, där det finns information om allmänna val, folkomröstningar, partier samt om medborgarnas medverkan i allmänhet.