Start / Tjänster / Informationstjänsterna / Adresstjänst

Adresstjänst

Via adresstjänsten kan man söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland. Uppgifterna i tjänsten baserar sig på befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

Adresser söks på personens för- och släktnamn (nuvarande eller tidigare). Om man vill precisera sökningen kan man använda bl.a. personens ålder, födelsedatum och nuvarande eller tidigare hemkommun.

Via adresstjänsten utlämnas adresser för enskilda och entydigt identifierade personer som fyllt 15 år och som inte har förbjudit att deras adress utlämnas.

​Adresstjänsttelefonen betjänar på finska på numret 0600 0 1000 och på svenska på numret 0600 0 1001 varje dag kl. 8.00 - 22.00. Tjänsten kostar 1,98 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta. Man kan ringa endast från Finland.