Start / Tjänster / Informationstjänsterna / Invånardatatjänster

Invånardatatjänster

Invånardatatjänsterna förmedlar enskilda person- och byggnadsuppgifter från befolkningsdatasystemet till bostads- och fastighetsaktiebolag eller till företag och organisationer som ansvarar för dem.

Exempelvis via tjänsten för sökning av invånardata kan man med hjälp av en webbtjänst med direkt tillträde till uppgifterna i realtid enkelt söka den mängd invånardata som behövs.

Tjänst för sökning av invånardata

Med hjälp av tjänsten kan bostadsaktiebolag och disponentbyråer som befullmäktigats av bostadsaktiebolag i realtid få uppgifter om invånare i de bolag som de förvaltar från befolkningsregistersystemet. Tjänstens användare betalar en licensavgift, som bygger på antalet användare, och för de uppgifter som behövs. Datatjänsten är en del av serviceportalen ePortti (Kauppalehti Tietopalvelut). Användning av invånardatatjänsten förutsätter ett avtal om användningen av ePortti och tillstånd av Befolkningsregistercentralen.

Till början av sidan

Invånarförteckning

Bostads- och fastighetsaktiebolag eller företag och organisationer som ansvarar för dem kan beställa en förteckning över byggnadens invånare från magistraten. Uppgifter som ges ut är födelsedatum, kön, personens fullständiga namn, byggnads- och lägenhetsbeteckning samt flyttningsdag. Förteckningen levereras i pappersformat.

Mer information om tjänsten för invånarförteckningar får du hos närmaste magistrat.

Till början av sidan

Fortlöpande invånardatatjänst

Med hjälp av den fortlöpande invånardatatjänsten kan man utöver de grundläggande uppgifterna endast beställa de förändrade uppgifterna, som är lätta att jämföra med husbolagets invånarförteckning. Tjänstens omfattning avtalas alltid specifikt med varje kund. De ändrade uppgifterna med datering levereras med överenskomna intervaller, t.ex. månatligen.

Uppgifter som ges ut är in- och utflyttning (permanent och tillfällig), invånarens tidigare adress, en tidigare invånares nuvarande adress, namnändringar, födda, avlidna samt uppgift om när ändringen skett.

Uppgifterna levereras i pappersformat. Om kunden vill ha uppgifterna i elektronisk form, ska detta avtalas separat.

Mer information om den fortlöpande invånardatatjänsten får du hos närmaste magistrat.

Till början av sidan