Start / Tjänster / Informationstjänsterna / Så här gör du

Så här gör du

Ring eller besök närmaste magistrat. Fyll i en datatjänstbeställning, som används för att göra upp ett avtal om utgivning av uppgifter. Båda parterna godkänner avtalet.

Användning av uppgifterna i befolkningsdatasystemet förutsätter ett avtal med magistraten. I avtalet fastställs bland annat de villkor och avgifter som iakttas vid utgivning av uppgifter.