Start / Tjänster / Informationstjänsterna / Förbud mot utgivning av information

Förbud mot utgivning av information

Var och en har rätt att förbjuda att hans personuppgifter eller adress utlämnas från befolkningsdatasystemet till den privata sektorn, exempelvis för direktmarknadsföring, direktreklam, distansförsäljning, marknads- och åsiktsundersökningar, adresstjänst eller för släktforskning eller personmatriklar. Anmälan om förbud mot utgivning av uppgifter kan göras antingen per telefon eller skriftligt till antingen magistraten.

Via Befolkningsregistercentralens webbtjänst Kontroll av egna uppgifter kan du anmäla förbud mot utlämning av uppgifter och ändringar i dem. Till servicens startsida.

Webblanketten kan du fylla i direkt i din webbläsare. Du skickar även blanketten elektroniskt från webbläsaren. Uppgifterna på blanketten överförs till den behöriga magistraten via en skyddad förbindelse. Förbud mot utgivning av uppgifter förutsätter inte elektronisk underskrift.