Start / Tjänster / Informationstjänsterna / Basuppgifter

Basuppgifter

Befolkningsdatasystemet innehåller allt

Befolkningsdatasystemet som magistraterna och Befolkningsregistercentralen svarar för är ett av Finlands viktigaste basregister. Befolkningsdatasystemet innehåller uppdaterade uppgifter om finländare och i Finland bosatta utlänningar, byggnader och byggnadsprojekt, lägenheter och fastigheter. Förutom den offentliga förvaltningen använder även universitet och forskningsinstitut, pensionsanstalter, banker och kreditinstitut, medborgare samt många företag uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Korrekta uppgifter

Felaktiga adresser utgör ofta ett problem – med korrekta uppgifter når du riktiga, levande personer.

Enligt undersökningen av befolkningsuppgifternas tillförlitlighet var 99,0 procent av adressuppgifterna i befolkningsdatasystemet korrekta i november 2009.

Övriga personuppgifter, exempelvis namn, medborgarskap och modersmål var fullständigt korrekta i registret.

Det är möjligt att hålla befolkningsdatasystemet exakt och uppdaterat tack vare en stor grupp myndigheter som producerar data, snabb införing i registret och särskilda dataservicebaser.

Exakt lokal information

När du använder befolkningsdatasystemet betalar du bara för den data som behövs. Du får uppgifterna i önskad form: enbart antal, förteckningar och/eller färdiga adressetiketter.

Med hjälp av tillåtna plockningsgrunder kan målgruppen begränsas mycket exakt, exempelvis på följande sätt: 45–55 år gamla män som bor i egnahemshus med oljeuppvärmning i Pispala, Tammerfors.

Utplockningsgrunder för kommersiella ändamål:

För personer:

- yrke

- namn

- ålder

- kön

- modersmål

- adress

- hemkommun

För byggnader:

- ändamål

- byggnadsår

- våningsyta

- uppvärmningssätt och -medel

- anslutningar till nät

- läge (t.ex. län, kommun, gatuadress)

Datasekretess

Vid utgivning av uppgifter iakttas gällande lagstiftning. Utgångspunkten för datatjänsterna är att individens integritetsskydd förverkligas. Till direktmarknadsföring eller dylika ändamål utges inte uppgifter om personer som har förbjudit det.

Till början av sidan

Serviceprocess:
Informationstjänsten