Start / Tjänster / Notarius publicus / Apostille-intyg

Apostille-intyg

Notarius publicus vid magistraten kan utfärda intyg om att en person som har undertecknat en viss handling har haft underteckningsrätt.

Ett sådan intyg kallas apostille-intyg och det gäller allmänna handlingar, dvs. handlingar och intyg som utfärdats av myndigheter.
Ett apostille-intyg behövs om en handling ska uppvisas för myndigheter i en stat som har ratificerat Haagkonventionen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961). Information om Haagkonventionen samt en förteckning över medlemsstater på engelska finns på följande webbadress:

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Om staten ifråga inte har ratificerat Haagkonventionen legaliseras handlingen hos utrikesministeriet.

På begäran utfärdas apostille-intyg även för översättningar av auktoriserade translatorer samt handlingar undertecknade av läkare. En apostille-underskrift intygar riktigheten av namnunderskriften på en handling, undertecknarens ställning samt äktheten hos eventuella sigill eller stämplar på handlingen.