Start / Tjänster / Namnärenden / Registrering av barnets namn

Registrering av barnets namn

Registrering av barnets namn

Barnets vårdnadshavare ska anmäla barnets namn och modersmål till befolkningsdatasystemet inom tre månaders från barnets födsel.

Vårdnadshavarna ska fylla i uppgifterna på den förhandsifyllda blanketten de fått, och den kan returneras till vilken magistrat som helst. Ärendet avgörs dock av magistraten för barnets mammas hemkommun eller folkbokföringskommun.

Om barnet blir medlem i evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet ska blanketten returneras till prästen som utför dopet, som lämnar in blanketten hos ifrågavarande församling.

Vid behov skickar församlingen namnärendet för avgörande till magistraten om det finns orsak att misstänka förnamnets laglighet.