Start / Tjänster / Namnärenden / Hur skall jag gå tillväga efter en namnändring?

Hur skall jag gå tillväga efter en namnändring?

När för- och/eller efternamnet ändras skall namnändringen göras så fort som möjligt i de officiella handlingarna.

Ändringar som skall göras hos polisen

 • Körkort        
  Enligt körkortsförordningen skall en ansökan om ett duplettexemplar av ett körkort med anledning av en namnändring göras inom tre (3) månader efter namnändringen. Det tidigare körkortet skall återlämnas i samband med ansökan.
  Trafi att bevilja alla körkorter som utfärdas från 1.1.2016.
 • Pass            
  När man reser skall personuppgifterna (namn och personbeteckning) vara uppdaterade i passet. Ett nytt pass skall ansökas efter namnändringen.
 • Identitetskort 
  Det tidigare identitetskortet skall återlämnas. Ett identitetskort gäller i 5 år och fungerar som resedokument för finska medborgare i EU-länderna.
 • Du får närmare anvisningar för att göra dessa ändringar via tjänsten Polisen.fi eller från närmaste polisinrättning.
 • Obs! Man måste själv meddela om en namnändring till migrationsmyndigheterna.

Till början av sidan

Folkpensionsanstalten

 • FPA-kort 
  Ett nytt kort utan bild skickas automatiskt till din hemadress då namnändringen har införts i FPA:s databas (efter cirka 2 veckor).
 • Du får närmare uppgifter via tjänsten FPA.fi eller från närmaste FPA-byrå.

Till början av sidan

Andra myndigheter

 • När magistraten har antecknat det nya namnet i befolkningsdatasystemet, förmedlas uppgiften om det nya namnet automatisk till ett stort antal myndigheter, bl.a. till församlingarna, Trafis fordons- och körkortsregister, FPA, skatteförvaltningen, regionförvaltningsverken samt försvarsmakten.

  En lista över de klienter som uppdaterar sina uppgifter via befolkningsdatasystemet finns på Befolkningsregistercentralens vrk.fi- tjänst.

Till början av sidan


Myndigheter i ditt hemland

Du ska själv anmäla om din namnändring vid behov till myndigheter i ditt hemland, eftersom magistraten inte vidareförmedlar den utomlands. Undantaget Sverige eftersom namnändringar anmäls dit.

Till början av sidan

Andra instanser

 • Posten
  Även posten får ändrade namnuppgifter från befolkningsdatasystemet för att postförsändelserna ska nå fram.

  Kom ihåg att meddela om namnändringen även till andra instanser, såsom arbetsplatsen, disponenten eller fastighetsskötaren, elverket, vattenverket, telefonoperatören, biblioteket, släkt och vänner samt andra företag och organisationer där du är klient. Kom också ihåg att uppdatera din e-postadress.

Till början av sidan

Utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsbevis)

 • Vid behov ger magistraten dig ett avgiftsbelagt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsbevis), vilket visar att ditt namn har ändrats, så att du kan sköta olika ärenden. Du får utdraget på finska, svenska och engelska. Du kan beställa utdraget från vilken magistrat som helst.  Du hittar beställningsblanketten i avsnittet Blanketter i vår portal. 

Till början av sidan