Start / Tjänster / Namnärenden / Följande nybildade efternamn har ansökts

Följande nybildade efternamn har ansökts

MEDDELANDE OM NYTT EFTERNAMN 

Magistraten ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet.

Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Lagen om för- och efternamn,  

18 § 2 punkten: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte är vedertagna i en viss allmänt känd och historiskt betydande inhemsk eller utländsk släkt. 

19 §: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte kan förväxlas med 1) en rikskänd stiftelses eller förenings eller annan sammanslutnings namn, 2) en registrerad firma eller ett registrerat varumärke eller något annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken, 3) ett konstnärsnamn som är allmänt känt nationellt eller internationellt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolags firma. 

Ett allmänt ortnamn eller ett ord i allmänspråket betraktas inte som skyddat kännetecken när godtagbarheten av ett nybildat efternamn bedöms. 

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag: Ansökt nybildat efternamn: Magistrat dit den skriftliga anmärkningen skickas in: Anmärkningen ska göras senast:
20.5.2019 Lopec  Magistraten i Lappland 20.6.2019 
23.5.2019 Metsänkutsu
Magistraten i Tavastland
24.6.2019
28.5.2019
Livrén
Magistraten i Norra Finland
27.6.2019
31.5.2019 Lupi
Magistraten i Sydöstra Finland
1.7.2019
4.6.2019 von Mickwitz
Magistraten i Östra Finland
4.7.2019
10.6.2019 Vorna Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019
Soilahti
Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Falck Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Ross Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Sumento Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Harmio Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Purontie Magistraten i Sydöstra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Orimo Magistraten i Inre Finland
10.7.2019
10.6.2019 Reihane Magistraten i Inre Finland
10.7.2019
10.6.2019
Antmeri
Magistraten i Sydvästra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Tuulimäki Magistraten i Sydvästra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Armonlaakso Magistraten i Sydvästra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Österby Magistraten i Sydvästra Finland
10.7.2019
10.6.2019 Airimaa Magistraten i Sydvästra Finland
10.7.2019
11.6.2019 Abello  Magistraten i Sydöstra Finland
11.7.2019 
11.6.2019
Avasola
Magistraten i Norra Finland
11.7.2019 
11.6.2019 Toivonniemi Magistraten i Norra Finland
11.7.2019 
11.6.2019 Lumenvuo Magistraten i Norra Finland
11.7.2019 
11.6.2019 Sinerluoto Magistraten i Norra Finland
11.7.2019 
11.6.2019 Valoharju Magistraten i Östra Finland
11.7.2019 
11.6.2019 Taivaanloimu Magistraten i Östra Finland
11.7.2019 
14.6.2019 Kuutaival Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Ruskametsä Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Lehtokallio Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Helliäinen Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Katvepuro Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Korppivuori Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
14.6.2019 Kuharanta Magistraten i Inre Finland
14.7.2019
17.6.2019 Pihtimäki Magistraten i Tavastland
17.7.2019
18.6.2019
Amoore
Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Puuluoto Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Melisma Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Haavanoksa Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Piena Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Nubaha Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Dunderlin Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Vuorilaakso Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Onyemelukwe Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Ganwa Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Bogdanow Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Ilvesvirta Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Runo Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Kettukivi Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Dalfors Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Iska Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Kaitua Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Lingren Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Alppila Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Kaikuluoma Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Sudenlaakso Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Viitaranta Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Ahkiovaara Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Siipilähde Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Karhuvuori Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Bovik Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Hemstrand Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019 Juuriala Magistraten i Norra Finland
18.7.2019
18.6.2019
Sammalvehrä
Magistraten i Tavastland
18.7.2019
19.6.2019 Koder
Magistraten i Västra Finland
19.7.2019
19.6.2019
Achrén
Magistraten i Västra Finland
19.7.2019
19.6.2019 Rautaketo Magistraten i Västra Finland
19.7.2019
25.6.2019 Aaltomäki Magistraten i Norra Finland 25.7.2019
25.6.2019 Petäjälaakso Magistraten i Norra Finland 25.7.2019
26.6.2019 Komeetta Magistraten i Inre Finland
26.6.2019