Start / Tjänster / Namnärenden / Följande nybildade efternamn har ansökts

Följande nybildade efternamn har ansökts

MEDDELANDE OM NYTT EFTERNAMN 

Magistraten ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet.

Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Lagen om för- och efternamn,  

18 § 2 punkten: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte är vedertagna i en viss allmänt känd och historiskt betydande inhemsk eller utländsk släkt. 

19 §: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte kan förväxlas med 1) en rikskänd stiftelses eller förenings eller annan sammanslutnings namn, 2) en registrerad firma eller ett registrerat varumärke eller något annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken, 3) ett konstnärsnamn som är allmänt känt nationellt eller internationellt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolags firma. 

Ett allmänt ortnamn eller ett ord i allmänspråket betraktas inte som skyddat kännetecken när godtagbarheten av ett nybildat efternamn bedöms. 

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag: Ansökt nybildat efternamn: Magistrat dit den skriftliga anmärkningen skickas in: Anmärkningen ska göras senast:
19.3.2019
Lumesvaara
Magistraten i Norra Finland
18.4.2019
2.4.2019 Sarjoranta
Magistraten i Norra Finland
2.5.2019
4.4.2019 Rosenlind Magistraten i Tavastland 6.5.2019
8.4.2019 Saksberg Magistraten i Lappland 8.5.2019
8.4.2019 Pihkapuro Magistraten i Lappland 8.5.2019
8.4.2019 Alahovi Magistraten i Östra Finland 8.5.2019
8.4.2019
Bratter Magistraten i Östra Finland
8.5.2019
8.4.2019
Helmipuu Magistraten i Östra Finland
8.5.2019
8.4.2019
Kanneljoki Magistraten i Östra Finland
8.5.2019
8.4.2019
Lehtokallio Magistraten i Östra Finland
8.5.2019
8.4.2019
Leirivirta Magistraten i Östra Finland
8.5.2019
9.4.2019 Aarrekallio  Magistraten i Norra Finland  9.5.2019
9.4.2019
Moisisto Magistraten i Norra Finland  9.5.2019
9.4.2019
Valkeakivi Magistraten i Norra Finland  9.5.2019
9.4.2019
Ghide Magistraten i Norra Finland  9.5.2019
9.4.2019 Wambua Magistraten i Tavastland
8.5.2019
10.4.2019 Toorvin Magistraten i Västra Finland  10.5.2019
10.4.2019 Ramfelt Magistraten i Västra Finland 
10.5.2019
10.4.2019
Kaunislahti Magistraten i Sydvästra Finland 10.5.2019
10.4.2019
Iisalmi Magistraten i Sydvästra Finland
10.5.2019
10.4.2019
Linnaheimo Magistraten i Sydvästra Finland
10.5.2019
10.4.2019
Leväkari Magistraten i Sydvästra Finland
10.5.2019
15.4.2019 Akram Toto
Magistraten i Sydöstra Finland 14.5.2019 
15.4.2019 Ukonkutsuma Magistraten i Östra Finland
15.5.2019
23.4.2019 Vuoksenvaara Magistraten i Västra Finland
23.5.2019
23.4.2019
Al-Tamemi
Magistraten i Norra Finland 
23.5.2019