Start / Tjänster / Namnärenden / Följande nybildade efternamn har ansökts

Följande nybildade efternamn har ansökts

MEDDELANDE OM NYTT EFTERNAMN 

Magistraten ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet.

Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Lagen om för- och efternamn,  

18 § 2 punkten: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte är vedertagna i en viss allmänt känd och historiskt betydande inhemsk eller utländsk släkt. 

19 §: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte kan förväxlas med 1) en rikskänd stiftelses eller förenings eller annan sammanslutnings namn, 2) en registrerad firma eller ett registrerat varumärke eller något annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken, 3) ett konstnärsnamn som är allmänt känt nationellt eller internationellt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolags firma. 

Ett allmänt ortnamn eller ett ord i allmänspråket betraktas inte som skyddat kännetecken när godtagbarheten av ett nybildat efternamn bedöms. 

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag: Ansökt nybildat efternamn: Magistrat dit den skriftliga anmärkningen skickas in: Anmärkningen ska göras senast:
24.7.2019 Hemba Magistraten i Tavastland 23.8.2019
24.7.2019 Tuomisilta Magistraten i Östra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kivikoivu Magistraten i Östra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Lindesberg Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Ikinietos Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Poa Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Eriksdal Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Karhunsalmi Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kurkî Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Niitynpolku Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Multinen Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Koskikala Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Medison Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Vanamoinen Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Debresche Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kukkaneva Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Mansai Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Schigel Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Baziany Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Yli-Untinen Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Abdiweli Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Korkeelehto Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Vanhakettu Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kaarnekivi Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kahkipuro Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Baktash Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Rosback Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Algrund Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kiuri Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Hauerla Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Elomeri Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kiviskoski Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Ankkala Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Karpen Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Kauriskoski Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Stelland Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Keski-Prosi Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Ahmeed Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Liljevik Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Varjosmaa Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Hernesaari Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Merins Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Lohikäärme Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Samehsson Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Aulonsalo Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Raffinen Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Trumetari Magistraten i Sydvästra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Riutanen Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Regnlind Magistraten i Norra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Karhukivi Magistraten i Västra Finland 23.8.2019
24.7.2019 Karhukaismaa Magistraten i Västra Finland 23.8.2019
31.7.2019 Anglenius Magistraten i Norra Finland 30.8.2019
31.7.2019 Partheepan Magistraten i Norra Finland 30.8.2019
7.8.2019 Kissakorpi Magistraten i Norra Finland
6.9.2019
7.8.2019 Tuulenaskel Magistraten i Norra Finland
6.9.2019
7.8.2019 Silfverstén Magistraten i Norra Finland
6.9.2019
14.8.2019 Bolén
Magistraten i Norra Finland
13.9.2019