Start / Tjänster / Namnärenden / Följande nybildade efternamn har ansökts

Följande nybildade efternamn har ansökts

MEDDELANDE OM NYTT EFTERNAMN 

Magistraten ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet.

Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Lagen om för- och efternamn,  

18 § 2 punkten: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte är vedertagna i en viss allmänt känd och historiskt betydande inhemsk eller utländsk släkt. 

19 §: Utan särskilda skäl kan som nybildat efternamn endast godkännas namn som inte kan förväxlas med 1) en rikskänd stiftelses eller förenings eller annan sammanslutnings namn, 2) en registrerad firma eller ett registrerat varumärke eller något annat i näringsverksamhet använt skyddat kännetecken, 3) ett konstnärsnamn som är allmänt känt nationellt eller internationellt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten tillämpas inte på bostadsaktiebolags firma. 

Ett allmänt ortnamn eller ett ord i allmänspråket betraktas inte som skyddat kännetecken när godtagbarheten av ett nybildat efternamn bedöms. 

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag: Ansökt nybildat efternamn: Magistrat dit den skriftliga anmärkningen skickas in: Anmärkningen ska göras senast:
16.10.2019 Soinak Magistraten i Västra Finland 15.11.2019
16.10.2019 Kuganaathan Magistraten i Norra Finland
15.11.2019
16.10.2019 Leijonanmieli Magistraten i Sydvästra Finland
15.11.2019
23.10.2019 Shaygan Magistraten i Norra Finland 22.11.2019
23.10.2019 Aragie Magistraten i Norra Finland 22.11.2019
23.10.2019 Pekini Magistraten i Norra Finland 22.11.2019
23.10.2019 Manaa Magistraten i Norra Finland 22.11.2019
23.10.2019 Olivar Magistraten i Norra Finland 22.11.2019
23.10.2019 Fredström Magistraten i Västra Finland 22.11.2019
30.10.2019 Soola  Magistraten i Norra Finland 29.11.2019
30.10.2019 Hongikkomäki Magistraten i Sydöstra Finland 29.11.2019
30.10.2019 Aittoneva Magistraten i Tavastland 29.11.2019
30.10.2019 Kiliansson Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Felixén Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Kaarti Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Vuolaslempi Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Morkkavaara Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Chavoshlu Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Eliot Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Rahkotörmä Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Louhilaakso Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Ohtavaara Magistraten i Sydvästra  29.11.2019
30.10.2019 Helmenkajo Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Oasvesi Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Roell Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Saarnipuu Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Salorenko Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Vastera Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
30.10.2019 Volfram Magistraten i Inre Finland 29.11.2019
1.11.2019 Frisck Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Vaahterakumpu Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Alged Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Svartblom Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Kaarnaa Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Långberg Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Suurlehto Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Rivik Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
1.11.2019 Kivikkoinen Magistraten i Östra Finland 1.12.2019
5.11.2019 Kallioruusu Magistraten i Östra Finland 5.12.2019
6.11.2019 Rosenhed Magistraten i Inre Finland
6.12.2019
6.11.2019 Talaskangas Magistraten i Inre Finland
6.12.2019
6.11.2019 Aaltopalo Magistraten i Inre Finland
6.12.2019
6.11.2019 Vilgren Hämeen maistraatti 6.12.2019
6.11.2019 Hautasalmi Hämeen maistraatti 6.12.2019
6.11.2019 Kallionluoto Magistraten i Inre Finland
6.12.2019
6.11.2019 Heralampi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Shine Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Jouhtjärvi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Karhutunturi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Hietaluoto Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Soturi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Valkolilja Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Ämät Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Aartosalo Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Sammalneva Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Wideen Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Dalbo Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Qadere Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Ndubuisi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Helmilä Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Maneza Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Killingholm Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Lumimaa Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Jafarson Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Vaarainen Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Vargenstam Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Blomblad Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Grasin Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Endal Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Mäntyomena Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Haikko Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Vuoriholma Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Kristonen Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Susikallio Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Perwira Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Petoniemi Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Eeronsaari Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Ulvson Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Ketunvarjo Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Auringonsilta Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Retu Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Delander Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Sydänsävel Magistraten i Norra Finland
6.12.2019
6.11.2019 Wirzén Magistraten i Inre Finland
6.12.2019
13.11.2019 Kwankam Magistraten i Norra Finland 13.12.2019
13.11.2019 Waltaseppä Magistraten i Sydvästra Finland 13.12.2019
13.11.2019 Timanttimaa Magistraten i Sydvästra Finland 13.12.2019