Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Registrering av utlänningar / Frågor och svar om registrering av utlänningar

Frågor och svar om registrering av utlänningar

Hur sker en registrering?

Anmäl dig hos magistraten på din boningsort.

EU-medborgare

EU-medborgare ska ha med sig pass eller officiellt id-kort med foto samt registreringsintyg över uppehållstillstånd för medborgare i unionen (beviljas av Migrationsverkets serviceställen).

Medborgare i länder utanför EU

Medborgare i länder utanför EU ska ha med sig pass och uppehållstillstånd. Andra handlingar som kan behövas är intyg över eventuellt äktenskap och barnens födelseattester. Handlingarna ska vara legaliserade.

Fyll i och underteckna blanketten Registreringsanmälan för utlänningar på magistraten (du får blanketten på magistraten). Gör också en officiell adressanmälan på magistraten alltid när du flyttar.

Om du flyttar från Finland, glöm inte att göra en anmälan om flyttning från landet.

Nordiska länder

En person som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla om sin flyttning till den lokala registermyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, identitetskort utfärdat av polis eller motsvarande handling).

Vid flyttningar inom Norden, dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland), tillämpas fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen gällande folkbokföring av flyttningar inom Norden.

Avsikten med överenskommelsen är att säkerställa att personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat inte samtidigt kan vara bokförda i två olika befolkningsregister eller helt bli utanför befolkningsregistret. Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen.

Till början av sidan

Vad innebär registreringen?

Basuppgifter om personer som är bosatta i Finland införs i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter som registreras

Uppgifter som registreras är bland annat namn, födelsetid, medborgarskap, uppgifter om familjeförhållanden och adress. Den som flyttar till Finland får hemkommun i Finland, om han har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande och har minst ett års uppehållstillstånd.

Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd.

Anmälningsskyldighet

En utländsk medborgare ska i enlighet med lagen anmäla samma uppgifter till registret som en finsk medborgare, om vistelsen i Finland varar minst ett år. Registreringen sker i den lokala magistraten.

Användning av uppgifterna

Registeruppgifterna används bl.a. för anordnade av val, beskattning, hälso- och sjukvård, justitieförvaltning och statistik.

Till början av sidan

"Jag har precis flyttat till Finland och kommer att jobba här. Var ska jag registrera mig?"

Anmäl dig hos magistraten på din boningsort.

Ta med pass och gällande uppehållstillstånd.

Andra handlingar som kan behövas är intyg över eventuellt äktenskap och barnens födelseattester.

Fyll i och underteckna blanketten Registreringsanmälan för utlänningar på magistraten.

Gör också en officiell adressanmälan på magistraten alltid när du flyttar. Den är en förutsättning för registreringen.

Du ska ha legaliserade handlingar i original och översättningar av en auktoriserad translator.

Till början av sidan