Start / Tjänster / Hemkommun- och befolkningsuppgifter / Förbud mot utgivning av uppgifter

Förbud mot utgivning av uppgifter

Var och en har rätt att förbjuda att hans personuppgifter eller adress utlämnas från befolkningsdatasystemet till den privata sektorn, exempelvis för direktmarknadsföring, direktreklam, distansförsäljning, marknads- och åsiktsundersökningar, adresstjänst eller för släktforskning eller personmatriklar.

Göra anmälan

Anmälan om förbud mot utgivning av uppgifter kan göras antingen per telefon eller skriftligt till antingen magistraten. En blankett för förbud mot utgivning av personuppgifter som du kan fylla i och skriva ut hittar du på magistratens hemsidor under rubriken Blanketter.

Elektronisk tjänst

Webblanketten kan du fylla i direkt i din webbläsare. Du skickar även blanketten elektroniskt direkt från webbläsaren. Uppgifterna på blanketten överförs till den behöriga magistraten via en skyddad förbindelse. Förbud mot utgivning av uppgifter förutsätter inte elektronisk underskrift.

Information om behandlingen av personuppgifter hittar du på dataombudsmannens webbplats på adressen http://www.tietosuoja.fi/1559.htm