Start / Tjänster / Förmyndarverksamheten / Meddelande

Meddelande

Förmyndarverksamheten                                                     MEDDELANDE
14.1.2019

ÄNDRINGAR I DE MEDFÖLJANDE DOKUMENTEN SOM BEHÖVS I FÖRMYNDARVERKSAMHETENS TILLSTÅNDSÄRENDEN

Intressebevakaren behöver förmyndarmyndighetens tillstånd för olika rättshandlingar som är betydande för huvudmannen. Magistraten beviljar tillstånd för rättshandling som genomförs för huvudmannen eller godkänner en redan genomförd rättshandling i efterhand om rättshandlingen är i huvudmannens intresse.

Intressebevakaren ska till tillståndsansökan bifoga de medföljande dokumenten som förutsätts i samband med varje tillståndsärende. Om tillståndsärendet gäller ett dödsbo som huvudmannen är delägare i ska magistraten i samband med tillståndsansökan överlämnas en bouppteckningshandling vars delägaruppgifter fastställts, eller om fastställning inte ansökts  en bouppteckningshandling utan släktutredningar. Om släktutredningar behövs begär magistraten dem separat.