Start / Tjänster / Fastställelse av uppgifterna om delägarna i en bouppteckning / Magistrater som behandlar fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Magistrater som behandlar fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning kan lämnas in vid vilken magistrat som helst, men ansökningarna behandlas inte längre vid alla magistrater.

Behandlingen av finskspråkiga ansökningar om bekräftelse av uppgifterna om delägare i en bouppteckning har flyttats från magistraten i Nyland till magistraten i Västra Finland och behandlingen av svenskspråkiga ansökningar till magistraten i Sydvästra Finlands enhet i Åbo.

Om en ansökan om fastställelse av delägarförteckning har skickats per post eller lämnats in till magistraten i Nyland, den direkt till den magistrat som nämns ovan. Den som har lämnat in en ansökan informeras om vilken magistrat ansökningen har överförts till.

Det är rekommenderat att ansökan om fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning på verksamhetsområden* för magistraten i Nyland skickas direkt till den ovannämnda magistrat till vilken behandlingen av ansökningarna har överförts.

Verksamhetsområden för magistraten i Nyland:

  • Askola, Borgå, Borgnäs, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Karislojo, Kyrkslätt, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis.