Start / Tjänster / Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands

Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands

När en finländsk medborgare bor utomlands, hålls hans person- och adressuppgifter i Finland aktuella endast ifall han själv ser till att anmäla sina uppgifter till Finland.

Anmälan om ändrade uppgifter (bland annat äktenskap. skilsmässa, födda barn) sänds till Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26,  FI-68601 Jakobstad, eller magistraten i den senaste hemkommunen eller Finlands närmaste beskickning i det nuvarande hemvistlandet.

Förfrågningar om ändringar i personuppgifter kan sändas till följande adress:

international(at)maistraatti.fi

international(at)magistraten.fi

Ändringar i adressuppgifter på en elektronisk blankett eller på en blankett.

När uppgifterna i befolkningsdatasystemet är uppdaterade går det till exempel snabbare att få ett pass.

Befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är en riksomfattande databas som innehåller basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är permanent bosatta i Finland. Registret innehåller även information om byggnader, byggprojekt och lägenheter. Dessutom innehåller systemet uppgifter om fastigheter och verksamhetslokaler.

Magistraterna handlägger anmälningar från finländare som är bosatta utomlands och registrerar deras uppgifter i befolkningsdatasystemet. Uppgifterna används för informationsförsörjningen i hela samhället, exempelvis inom den offentliga förvaltningen, organisering av val, forskning, statistik, beskattning och pensionssystem.

Dessutom får många företag uppgifter från befolkningsdatasystemet exempelvis för marknadsundersökningar, direktreklam och uppdatering av kundregister.