Start / Tjänster / Vigsel / Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

Ändringar i äktenskapslagen och lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft i början av mars 2017. Därefter är det inte längre möjligt att registrera ett partnerskap i Finland, utan personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Från början av mars 2017 kan par som lever i ett registrerat partnerskap som registrerats i Finland omvandla sitt partnerskap till äktenskap om de så vill. Paret ska tillsammans lämna in en anmälan om detta till magistraten. Det finns ingen ceremoni i magistraten i samband med omvandlingen. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från och med anmälningsdatumet. Det är inte obligatoriskt att omvandla ett registrerat partnerskap till äktenskap, utan om paret så vill kan de fortsätta i sitt registrerade partnerskap. Det registrerade partnerskapets rättsverkan gäller fortsättningsvis.

Efternamn

När ett registrerat partnerskap omvandlas till äktenskap kan makarna med samma anmälan meddela att de vill ta någotdera efternamnet som gemensamt efternamn. Det gemensamma efternamnet kan inte vara ett namn som ena parten fått i och med äktenskap eller registrerat partnerskap. Om den ena makens/makans namn ändras i och med att paret tar ett gemensamt efternamn kan hen även ta det efternamn som hen senast haft som ogift eller som hen har vid anmälningstillfället i personligt bruk framför det gemensamma efternamnet (s.k. dubbelt efternamn). I dessa fall är det avgiftsfritt att byta efternamn.

I fortsättningen kan samkönade par då de ingår äktenskap i samband med vigseln meddela att de tänker ta ett gemensamt namn, eller så kan den ena av makarna ta i bruk ett dubbelt efternamn. Det är avgiftsfritt att byta efternamn i samband med vigsel.

Ytterligare information

Magistraterna ger ytterligare information om ovannämnda förfaranden