Start / Tjänster / Intyg från befolkningsdatasystemet / Släktutredningar

Släktutredningar

Vem kan magistraten ge en släktutredning om?
Vilka uppgifter innehåller en släktutredning?
Hur kan en släktutredning beställas?
Släktutredning över dem som bott i överlåtna områden
Släktutredning från utlandet
Priset på släktutredning  

Vem kan magistraten ge en släktutredning om?

Vilket magistrat som helst kan ge en släktutredning ur materialet i alla Finlands magistrat för ett godtagbart ändamål för tiden före den 1 oktober 1999 gällande en person som bott stadigvarande i Finland och hört till civil- och befolkningsregistret. Släktutredningar behöver inte längre beställas separat från övriga magistrat. Från magistraten kan man för tiden efter den 1 oktober 1999 få en släktutredning över alla personer som bott stadigvarande i Finland, också de som hört till församlingen.

Evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar ger fortfarande släktutredningar över sina medlemmar, då utredningen gäller tiden före den 1 oktober 1999.

Vilka uppgifter innehåller en släktutredning?

I en släktutredning anges uppgifter om den avlidne och dessutom flyttningar mellan församlingar och magistrat samt flyttningar utomlands och tillbaka samt uppgifter om make/maka och barn. Om den avlidne är ogift och barnlös uppgörs vid behov på beställning en släktutredning ända från den avlidnes föräldrar i fall att föräldrarna varit skrivna i civil- eller befolkningsregistret.

Hur kan en släktutredning beställas?

En släktutredning kan beställas från magistraten elektroniskt, per e-post, telefon eller en blankett som lämnas till magistraten.

Alla elektroniska och utskrivningsbara formulär hittar du på vår webbplats under rubriken Formulär.

De uppgifter som utlämnas från befolkningsdataregistret ska behövas för ändamålet som uppges (Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 28 § 1 och 2 mom.). I befolkningsdatasystemets följningsfil registreras från beställningen objektet för de uppgifter som överlåts, ändamål och överlåtelsetidpunkt samt de uppgifter som fås vid verifieringen om den som beställt de uppgifter som överlåts.

Släktutredning över dem som bott i överlåtna områden

De släktutredningar som behövs ur församlingar och civilregistrets arkiv i överlåtna områden beställs från Riksarkivet. 

Släktutredning från utlandet

Information om släktutredningar utomlands finns på webbplatsen https://finlandabroad.fi. Skriv in statens namn i sökfältet, välj Tjänster och hjälp utomlands → Familjeärenden och medborgarskap → förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter. Gällande Sverige beställs släktutredningar från den 1 juli 1991 från Skatteverket och för tiden före den 1 juli 1991 från Sveriges regionala arkiv.

Priset på släktutredning

En släktutredning är avgiftsbelagd. Vid fakturering debiteras faktureringstillägg.

 

  • Släktutredningar och andra manuellt uppgjorda utdrag 45 €/handling

Prislista