Start / Tjänster / Intyg från befolkningsdatasystemet / Självbetjäning

Självbetjäning

Självbetjäning
    
Via den nya tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan du beställa elektroniska intyg som självbetjäning. Det elektroniska intyget beställs, betalas och tas emot elektroniskt. För närvarande går det att beställa levnadsintyg som ska användas i Finland. Senare kommer även andra typer av intyg att läggas till i tjänsten.


Vem kan beställa intyg som självbetjäning?

Du kan beställa ett intyg åt dig själv.

Hur gammal ska man vara för att beställa ett intyg via självbetjäningen?

En myndig person kan beställa vilket som helst av de intyg som erbjuds.

De som är 15–18 år kan beställa ett levnadsintyg och ett intyg över hemvist åt sig själv. För minderåriga kan bara de uppgifter som gäller vid tidpunkten då intyget beställts lämnas ut. Om du behöver andra intyg eller andra uppgifter till intyget, kan du be din vårdnadshavare beställa uppgifterna eller kontakta magistraten.
    
Tjänsten erbjuds inte för personer under 15 år.


Hur inverkar en spärrmarkering på beställningen av intyg via självbetjäningen?


Om du är myndig och har en spärrmarkering, kan du beställa ett intyg åt dig själv. Om en person som står under din vårdnad har en spärrmarkering, går det inte att beställa ett intyg via e-tjänsten åt honom eller henne. Om du är 15–18 år och har en spärrmarkering kan du inte beställa ett intyg via e-tjänsten, utan ska kontakta magistraten.
    

Hur kan jag kontrollera att det elektroniska intyget är riktigt?


Du kan kontrollera intygets riktighet genom att kontakta magistraten .

Det går att kontrollera intyget med det 32-siffriga numret i nedre kanten. Förutom numret ska man uppge både numret och personuppgifterna (namn, födelsetid och/eller personbeteckning) för att göra kontrollen.


Hur kan jag ge respons om tjänsten?

Respons och frågor om e-tjänsten kan man skicka till adressen: todistus.palaute@maistraatti.fi