Start / Tjänster / Intyg från befolkningsdatasystemet

Intyg från befolkningsdatasystemet

Vad är intyg?
Hur man får intyg?
Vilka uppgifter finns på intyget?
Felaktiga uppgifter på intyget?

Vad är intyg?

Magistraten ger för godtagbara ändamål intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. I intyget ser du de officiella uppgifterna i systemet. Vid kontakt med myndigheter i Finland borde inga separata intyg krävas eftersom myndigheterna kan söka de uppgifter de som behövs direkt i befolkningsdatasystemet.

Hur man får intyg?

Anvisningar för beställning av utdrag från befolkningsdatasystemet hittas på sidan Utdrag ur befolkningsdatasystemet och för beställning av släktutredningar på sidan Släktutredningar.

Vilka uppgifter finns på intyget?

De uppgifter som syns på intyg söks ur befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina uppgifter i tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Vid uppgörande av släktutredningar används utöver uppgifter i befolkningsdatasystemet också gammalt digitaliserat befolkningsdatamaterial som alla magistrat har tillgång till från civil- och befolkningregister.

Felaktiga uppgifter på intyget?

Kontakta magistraten om uppgifter som du inte själv kan uppdatera i tjänsten Kontroll av egna uppgifter. Magistraten utreder om uppgifterna kan åtgärdas. Kontaktuppgifter hittas på magistratens webbsida.