Start / Tjänster / Flyttanmälan / Flyttning inom Norden

Flyttning inom Norden

För flyttningar inom Norden dvs. mellan Danmark (även Färöarna och Grönland), Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen om folkbokföring mellan de nordiska länderna. Personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla detta till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, av polisen utfärdat identitetskort eller motsvarande). Vid flyttning till Finland förutsätter detta ett personligt besök hos magistraten. När den flyttandes personnummer/personbeteckning är kända kan personuppgifterna överföras elektroniskt från registreringsmyndigheterna i utflyttningslandet till myndigheterna i inflyttningslandet.

Personer som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska dessutom göra flyttanmälan till den lokala registreringsmyndigheten i Finland dvs. magistraten. Flyttning utomlands eller till Finland från utlandet

Avsikten med överenskommelsen är att de som flyttar mellan de nordiska länderna endast är bokförda i ett befolkningsregister i taget och att ingen å andra sidan helt lämnas utanför folkbokföringen. Förutsättningarna för registrering avgörs av den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.

De nordiska ländernas lokala registreringsmyndigheter:

Finland: Magistraterna 

Island: Registers Iceland 

Norge: Skattekontoret  

Sverige: Skatteverket

Danmark: Kommunerna i Danmark, Kommunerna på Grönland, Kommunerna på Färöarna