Start / Om Magistraterna / Serviceprocesser / Konsumentrådgivningstjänsten

Konsumentrådgivningstjänsten

Konsumentrådgivningstjänsten är en del av magistratens serviceprocess för rättsskyddet. Syftet med processen är att trygga riksomfattande, högklassiga och enhetliga rättsskyddstjänster.

Inom ramen för denna process produceras följande tjänster:

  • Rådgivning för konsumenter och/eller näringsidkare
    Konsumenter och näringsidkare får information och rådgivning om ärenden som är viktiga för konsumenterna och om konsumenternas rättsliga ställning.
  • Medling vid tvister
    Inom ramen för tjänsten biträds konsumenterna vid enskilda tvister mellan en näringsidkare och en konsument genom att man reder ut ärendet och strävar efter en uppgörelse. Därtill hänvisas klienten vid behov till det behöriga organ som ger rättsskydd.
  • Förebyggande av tvister
    Konsumentrådgivningstjänsten strävar efter att förebygga tvister mellan näringsidkare och konsumenter genom att bl.a. delta i uppföljningen av priserna, kvaliteten, marknadsföringen och avtalsvillkoren vad gäller konsumtionsnyttigheter.

Till början av sidan