Start / Uträtta ärenden

Uträtta ärenden

Ärendehantering  

Kontaktuppgifter och öppettider för magistratens enheter hittar du under Kontaktuppgifter.

Elektronisk tidsbokningstjänst 

I den elektroniska tidsbokningstjänsten kan du boka, avboka eller flytta tiden för ärendehantering vid magistraten.  Tjänsterna som erbjuds i magistratens tidsbokningstjänst varierar enligt magistrat.   

Elektronisk tidsbeställning

 

Fastställande av identitet vid magistraten

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga – det vill säga vem som helst kan inte kolla upp eller ändra dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. På grund av detta fastställer man identiteten för en kund som uträttar ett ärende vid magistraten alltid innan dennes personuppgifter behandlas.

Om du har ett giltigt pass eller ett id-kort som beviljats av polisen ska du ta det med.

Till början av sidan

Om du inte har någotdera av dessa kan du lägga fram ett giltigt körkort, men ett körkort är inte lika tillförlitligt som ett pass eller ett id-kort. Ett gammalt id-bevis där fotografiet är så gammalt att du inte längre kan identifieras på basis av det är emellertid odugligt – i detta fall måste det förnyas. Det är inte möjligt att uträtta ärenden vid magistraten med exempelvis ett FPA-kort, bibliotekskort, studentkort, affärernas bonuskort eller utländska körkort.

Betalning 

Vid magistraten kan du betala kontant, med bankort eller Visa, Visa Electron och Master Card.

Till början av sidan

Övriga former av ärendehantering  

Många ärenden, såsom beställning av handlingar, kan även göras elektroniskt via magistratens e-post för ärendehantering (finns under kontaktuppgifter), per post samt per telefon.

Avgiftsbelagda handlingar levereras per post mot avgift. Om handlingen levereras som postförskott, rekommenderat brev eller med leveransbevis på kundens begäran debiteras utöver eventuell leveransavgift även en avgift för leveranssättet.

Till början av sidan

Elektronisk ärendehantering och blanketter

Via den elektroniska ärendehanteringen kan du göra bl.a. en flyttanmälan, begäran om prövning av hinder för äktenskap, anmälan om byte av förnamn och kontrollera dina egna uppgifter.

Som intressebevakare kan du göra en tillståndsansökan, som ingår till exempel vid försäljning eller köp av en fastighet eller lägenhet eller vid arvsfördelning. Ifall en närstående till dig behöver en intressebevakare, kan du göra en anmälan om behovet av intressebevakning. För intressebevakningsärenden kommer du till den elektroniska ärendehanteringen här . Samtidigt erbjuds kunden stöd i den elektroniska tjänsten genom telefon/chat-tjänst. Stödtjänsten är öppen vardagar kl. 9.00 - 16.15.    

Alla elektroniska och utskrivningsbara formulär hittar du på vår webbplats under rubriken Formulär

 

Till början av sidan

Servicepunkt  

 Servicepunkt

Ett kundserviceställe kallas för kontaktpunkt och där finns det tillgång till minst två olika myndigheters tjänster. Som bäst är kontaktpunkten ett betjäningsställe med flera funktioner, där kunden kan få tillgång till de vanligaste tjänsterna inom offentlig förvaltning.

I St:Michel och Pargas har magistratens kundservice förflyttats till Kontaktpunkterna. Endast vigslar och registreringar av partnerskap utförs med tidsbeställning på magistraten (Raatihuoneenkatu 5 i S:t Michel och Strandvägen 30 i Pargas).  Beträffande alla andra ärenden sköter besökskunderna sina ärenden på Kontaktpunterna. Kundrådgivarna på kontaktpunkten ger råd och vägledning vid behov.

Många Kontaktpunkter har sin verksamhet i kommunhuset eller statens ämbetshus, men punkten kan också vara inhyst på biblioteket, lokaler som hyrs gemensamt av flera myndigheter eller så kan tjänsten erbjudas i ett ambulerande fordon.

Kontrollera gärna vilka tjänster som erbjuds på kontaktpunkten på din ort. Alla kontaktpunkter har inte avtalssamarbete med magistraten.

 

Till början av sidan

 

Medborgarrådgivning

 Medborgarrådgivning

Behöver du information om offentliga tjänster eller hjälp med att använda dem?  Medborgarrådgivningen ger dig råd om olika tjänster, hjälper vid elektronisk ärendehantering och svarar på allmänna frågor om offentliga tjänster.

Till början av sidan