Start / Aktuellt / Strejken försenar de brev som posten delar ut till kunderna. Under strejken får inte magistraten postförsändelser som kunderna skickar till magistraten

Strejken försenar de brev som posten delar ut till kunderna. Under strejken får inte magistraten postförsändelser som kunderna skickar till magistraten

Strejken försenar de brev som posten delar ut till kunderna. Under strejken får inte magistraten postförsändelser som kunderna skickar till magistraten.

Vi rekommenderar att du använder våra digitala tjänster om det bara är möjligt.

I brådskande fall kan du få ditt ärende anhängigt genom att skicka dina handlingar till magistraten med krypterade-post via magistratens tjänst för krypterad e-post: https://turvaposti.maistraatti.fi

I ärenden som kräver att originalhandlingar sänds in, kan du komma in med dem till magistraten eller posta dem senare. Vi ber då att du antecknar på handlingen att du redan skickat in dem elektroniskt.

Du kan ringa fråga om behandlingen av ditt ärende per telefon (kl. 9-12) eller per epost.

Magistraternas telefonnummer och epost adresser hittar du här:

https://maistraatti.fi/sv/magistraterna/