Start / Aktuellt / Magistraterna slutar göra anteckningar i intressebevakningsfullmakter 1.1.2019

Magistraterna slutar göra anteckningar i intressebevakningsfullmakter 1.1.2019

Magistraterna fattar ett skriftligt beslut om att fastställa en intressebevakningsfullmakt eller dess återkallelse.

Från och med 1 januari 2019 stämplar magistraterna inte längre intressebevakningsfullmakter med magistratens stämpel eller märker dem med en anteckning om fastställande av fullmakten eller dess återkallelse.

Den ursprungliga fullmakten returneras med beslutet till den sökande. Ändringen gäller även tidigare fastställda fullmakter. Även om en ursprunglig fullmakt tidigare märkts med magistratens stämpel och med en anteckning om fastställande, görs inte några nya anteckningar i den efter ändringen.

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft när den har fastställts av en magistrat. Efter fastställandet kan den befullmäktigade uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar genom att visa upp beslutet om fastställande tillsammans med en kopia av fullmakten med magistratens stämpel. Om det finns flera befullmäktigade, framgår det ur beslutet för vem fullmakten har fastställts.

Om en fullmakt fastställs delvis, framgår den befullmäktigades uppgift ur beslutet och kopian av fullmakten.

Den ursprungliga intressebevakningsfullmakten bör förvaras omsorgsfullt. Den befullmäktigade bör på begäran kunna uppvisa den ursprungliga fullmakten för de aktörer hen uträttar ärenden hos.