Start / Aktuellt / Släktutredningar från magistraten fås nu från ett och samma ställe

Släktutredningar från magistraten fås nu från ett och samma ställe

Fr.o.m 10.1.2019 behöver man inte längre beställa släktutredningar från olika magistrater. Släktutredningar behövs bl.a. när man ska göra upp en bouppteckning eller för skötsel av ett dödsbos ärenden.

 Magistratens gamla civil- och befolkningsregister har digitaliserats och materialet kan nu användas av alla magistrater. Därför kan varje magistratsenhet nu ge en släktutredning, till exempel för bouppteckning, över en person som bott i Finland.

 Från magistraten får du också släktutredningar gällande personer som hört till församlingen efter 1 oktober 1999.

Men behövs uppgifter för tiden före 1 oktober 1999 ska släktutredningar fortsättningsvis beställas från den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församlingen där personen varit skriven. Evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet skötte folkbokföringsuppgifter tillsammans med magistraten fram till år 1999, då deras uppgift övergick till att enbart föra medlemsregister och  folkbokföringen övergick till magistraten.

Om personen varit skriven utomlands efter att ha fyllt 15 år ska släktutredningen beställas från myndigheter utomlands. När det gäller släktutredningar från utlandet kan du kontakta utrikesministeriet.

 För bouppteckningar behövs en obruten släktutredning över den avlidne från 15 års ålder till dödsdatum.

Magistraten skriver släktutredningar på basis av uppgifter i befolkningsdatasystemet och gammalt digitaliserat befolkningsdatamaterial som alla magistraten har tillgång till. I släktutredningen anges även  flyttningar mellan församlingar och magistrater samt flyttningar utomlands och tillbaka till Finland samt uppgifter om make/maka och barn.