Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020 har publicerats. Myndighetens verksamhetsidé är att främja digitaliseringen av samhället, säkerställa tillgången till information

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

valtiolle.fi

Suomi.fi logo

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice