Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av 2020Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av 2020

Republikens president stadfäste idag lagen om grundandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020 då det nya ämbetsverket Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet.

Medborgars rådgivning

flyttanmalan.fi

valtiolle.fi

Suomi.fi logo

Grundläggande information om Finland på 12 språk

 ytj

 konkurrens- och konsumetverket

  Samservice