Start / Kontaktuppgifter / Södra Finland / Magistraten i Sydöstra Finland / Kotka enhet
Adress:
Vuorikatu 5 C, 48100 KOTKA
Växel:
029 553 9381
Telefax:
029 553 6176
Administrativ epostadress:
info.kaakkois-suomi@maistraatti.fi
Öppet:
måndag - fredag kl 9.00 – 12.00 och 13.00 – 16.15
Magistratens verksamhetsområde:
Fredrikshamn, Imatra, Itis, Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Vederlax, Villmanstrand
E-post för personal är: förnamn.släktnamn(at)maistraatti.fi

Kotka enhet läget (pdf, 411 Kb)

RIKSOMFATTANDE TELEFONSERVICE
Adressförfrågningar varje dag klo. 8 - 22
Betjäning på svenska: 0600 0 1001
Betjäning på finska: 0600 0 1000
Priser: 1,70 euro/minut +lna/msa
Köandet är avgiftsbelagt
Man kan ringa tjänsten endast inom Finland
Konsumentrådgivning må - fre kl. 9 - 15 (sommartid 10 - 14)
Betjäning på svenska 029 553 6902
Betjäning på finska 029 553 6901
priser: lna/msa
Operatorn kan också debitera tjänstens startavgift

Konsumentrådgivningen ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag, exempelvis kompensation på en vara eller tjänst, avtal, betalning.

Förmyndarverksamheten:
Kouvola/Kotka, tel. 029 553 6140
Lappeenranta, tel. 029 553 6526, 029 553 6530, 029 553 6532, 029 553 653

Förmyndarverksamhetens ärenden i Kotkaregionen handläggs vid enheterna i Kouvola och Villmanstrand. Kontakt genom enheten i Kouvola, tfn 029 553 6140, e-post holhoustoimi.kouvola(at)maistraatti.fi. Postadress till enheten i Kouvola: Magistraten i Sydvästra Finland/Kouvola enhet, PB 113, 45101 KOUVOLA

Personliga möten i förmyndarskapsärenden vid enheten i Kotka (Vuorikatu 5 C, Kotka) endast med tidsbokning, tfn 029 553 6140 eller e-post holhoustoimi.kouvola (at) maistraatti.fi.

Information om förmyndarverksamhetens tjänster, blanketter på adressen www.maistraatti.fi. Handlingar kan inlämnas och avhämtas samt utdrag ur registret för förmynderskapsärenden kan beställas under magistratens öppettider.

Notarius publicus:
Kotka, tel. 029 553 6160
Kouvola, tel. 029 553 6142
Lappeenranta, tel. 029 553 6526, 029 553 6536

Elektronisk tidsbeställning  (Notarius publicus Kotka, Kouvola, i Villmanstrand utan tidsbokning kl. 9–16).

Offentligt köpvittne

Kotka, tel. 029 553 6160
Kouvola, tel. 029 553 6142, 029 553 6535
Lappeenranta, tel. 029 553 6515, 029 553 6526, 029 553 6534,029 553 6536

Förfrågningar angående
flyttningar och hemkommun,
Kotka, tel. 029 553 6169
Kouvola, tel. 029 553 6157
Lappeenranta, tel. 029 553 6540

Befolkningsregisterärenden
Kotka, tel. 029 553 6166
Kouvola, tel. 029 553 6155, 029 553 6135
Lappeenranta, tel. 029 553 6525, 029 553 6533

Utdrag ur befolkningsdatasystemet  (t.ex. ämbetsbetyg, hemortsintyg och släktutredningar) Kotka, tel. 029 553 6166, 029 553 6167
Kouvola, tel. 029 553 6135, 029 553 6152
Lappeenranta, tel. 029 553 6516, 029 553 6543
Beställning per e-post klicka

Namnärenden
Kotka/Kouvola/Lappeenranta, tel. 029 553 6160, 029 553 6155

Fastställelse av uppgifterna om delägarna i bouppteckning

Kotka/Kouvola/Lappeenranta, tel. 029 553 6155, 029 553 6160

Registrering av utlänningar och medborgarskapsärenden
Kotka, tel. 029 553 6166
Kouvola, tel. 029 553 6154
Lappeenranta, tel. 029 553 6525, 029 553 6533

Vigsel och registrering av partnerskap, äktenskapsförord
Kotka, tel. 029 553 6160, 029 553 6166
Kouvola, tel. 029 553 6154
Lappeenranta, tel. 029 553 6516, 029 553 6543

Elektronisk tidsbeställning (Vigsel och registrering av partnerskap)

Öppna ansökningar om arbetsplats och ansökningar om praktikplatser sänds till e-postadressen: kirjaamo.kaakkois-suomi (at) maistraatti.fi

Chef för ansvarsområdet:
Häradsskrivare Linne-Mari Toropainen tel. 029 553 6534
– Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten

Häradsskrivare Helena Kasanen tel. 029 553 6535
– Person-, familje- och arvsrättsliga tjänster, Vittnestjänsterna samt vigsel och registrering av partnerskap

Chef för magistraten Ari Torkkel tel. 029 553 6515