Start / Tjänster / Namnärenden

Namnärenden

Var och en som har hemort i Finland och är antecknad i befolkningsdatasystemet kan få sitt för- och efternamn ändrat i Finland.

Magistraten är första instans i ärenden som gäller namnändringar.

Göra namnändring

Namnändring görs antingen genom anmälan eller genom ansökan. Anmälan av namnändring lämnas till magistraten i hemkommunen.

En ansökan om namnändring kan lämnas in till vilken magistrat som helst men ansökningarna behandlas inte längre vid alla magistrater.

Ansöknings- och anmälningsblanketter kan hämtas på denna webbplats i avsnittet Blanketter eller från närmaste magistrat.