Start / Tjänster / Vigsel

Vigsel

Hos magistraten kan en vigsel förrättas av magistratens chef, häradsskrivaren eller notarius publicus.

Före vigseln ska det utredas att det inte föreligger hinder för äktenskapet. Mer information om hindersprövning. Intyget över hindersprövningen ska lämnas till vigselförrättaren före vigseln. Paret som ska vigas bör förbereda sig på att styrka sin identitet före vigseln. Dessutom ska brudparet meddela vilket eller vilka släktnamn som parterna ska bära i äktenskapet.

Själva vigselceremonin är kort, men det är möjligt att till exempel framföra levande musik eller läsa dikter vid denna. Minst två vittnen ska närvara vid vigseln.

Vigsel under tjänstetid och på tjänsteställe är avgiftsfri.

Mer information