Start / Kontaktuppgifter / Södra Finland / Magistraten i Nyland / Hyvinge enhet
Adress:
Urakankatu 1 B, PB 73, 05801 HYVINGE
Växel:
029 553 9391
Administrativ epostadress:
info.nyland(at)magistraten.fi
Öppet:
måndag - fredag kl.09.00 - 16.15.
Magistratens verksamhetsområde:
Askola, Borgå, Borgnäs, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Högfors, Hyvinge, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis
E-post för personal är: förnamn.släktnamn(at)maistraatti.fi

Kundbetjäning för internationella ärenden i följande enheter:
Helsingfors, Borgå och Raseborg

 

 

MAGISTRATENS KUNDTJÄNST, KONTAKTUPPGIFTER

Ärende

Telefonnummer

E-post

Fax
Notarius publicus 029 55 36411 notarius.hyvinge.nyland(at)magistraten.fi 029 55 36028

Möjlighet tidsbeställning per telefon,
Notarius publicus är nödvändigtvis inte på plats varje dag

 
Europeiskt arvsintyg 029 55 36999 notarius.helsingfors.nyland(at)magistraten.fi  
Offentligt köpvittne 029 55 36915 kopbestyrkande.nyland(at)magistaten.fi  
Utdrag och befolkningsdatauppgifter
(Ämbetsbevis, hemortsintyg, släktutredning)
029 55 36331 utdragochbefolkningsregister.nyland(at)magistraten.fi  
Registrering av utlänningar och internationella ärenden
029 55 36300 international.nyland(at)magistraten.fi  
   

Kundbetjäning för internationella ärenden i följande enheter: Helsingfors, Borgå och Raseborg


Uppdatering av befolkingsdatauppgifter
(Registrering av barn, faderskapsärenden, dödsfall, namnändringar, utträde ur religionssamfund, förbud mot utlämning av personuppgifter)
029 55 36331 utdragochbefolkningsregister.nyland(at)magistraten.fi  

Förfrågningar gällande flyttanmälningar som lämnats in till magistraten

     
Flyttning inom landet 029 55 37126 på svenska fax 029 55 37120
 
Flyttning inom landet 029 55 39225 på finska fax 029 55 39299
 
Internordisk flyttanmälan, flyttning till utlandet
029 553 6310
hemortochfastighet.nyland(at)magistraten.fi  
Vigsel
     
Prövning av hinder mot äktenskap      
Tidsbokning för civilvigslar:      
Utanför tjänstetid 029 55 36290 veckoslutvigsel.nyland(at)magistraten.fi  
Undar tjänstetid 029 55 36411 vigselochpartnerskap.nyland(at)magistraten.fi  

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Hyvinge

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Raseborg
Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Espo

Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Helsingfors
Magistraten i Nyland vigselutrymmet i Borgå

 elektronisk tidsbeställning  
Äktenskapsförord 029 55 36411 aktenskapsforord.nyland(at)magistraten.fi  
Valärenden 029 55 36371    
Förmyndarverksamheten 029 55 36305 formyndarskap.nyland(at)magistraten.fi  
    Kundbetjäning i förmyndarskapsärenden i följande enheter: Esbo, Raseborg och Hyvinge
 
       
       
RIKSOMFATTANDE TELEFONSERVICE
Adressförfrågningar varje dag kl. 8 – 22:
Betjäning på svenska 0600 0 1001
Betjäning på finska: 0600 0 1000
Priser: 1,70 euro/minut +lna/msa
Köandet är avgiftsbelagt
Man kan ringa tjänsten endast inom Finland
Konsumentrådgivning må – fre kl. 9 – 15   (sommartid 10 – 14)
Betjäning på svenska 029 553 6902
Betjäning på finska 029 553 6901
Priser: lna/msa
Operatorn kan också debitera tjänstens startavgift
Konsumentrådgivningen ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag, exempelvis kompensation på en vara eller tjänst, avtal, betalning.