Aloitussivu / Palvelut / Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mihin tahansa maistraattiin, mutta hakemuksia ei käsitellä kaikissa maistraateissa.

Osakasluettelon vahvistaminen tehdään tarvittaessa (esimerkiksi pankkia varten tai jos kuolinpesään sisältyy kiinteistö).

Vahvistamiselle ei ole määräaikaa eikä laki sitä vaadi. Vahvistaminen suoritetaan kuolinpesän osakkaan, lesken, pesänhoitajan, -selvittäjän, -jakajan tai testamentin toimeenpanijan kirjallisesta hakemuksesta alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Hakemukseen on liitettävä myös valtakirja jos muu kuin yllämainittu henkilö on hakijana.

Vahvistamisen yhteydessä on esitettävä katkeamaton sukuselvitys perittävästä 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti (myös kuolleet osakkaat). Sukuselvitys esitetään maistraatin tai seurakuntien tätä tarkoitusta varten laatimilla virkatodistuksilla.

Lisäksi tarvitaan ns. elossaolotodistukset (mikäli asia ei ilmene sukuselvityksistä) pesänosakkaista, sekä tarvittaessa testamentti, avioehto, osituskirja tai aikaisemmin kuolleen aviopuolison perukirja.

Perukirjat ovat arkistoituna 1.9.1994 lähtien verotoimistoissa. Tätä vanhemmat perukirjat on rekisteröity paikallisessa alioikeudessa.