Start / Tjänster / Namnärenden / Hur skall jag gå till väga för att ta tillbaka mitt tidigare efternamn?

Hur skall jag gå till väga för att ta tillbaka mitt tidigare efternamn?

En make kan i vissa fall ändra sitt efternamn genom en anmälan. En make kan en gång under äktenskapet antingen ta sitt tidigare efternamn i personlig användning framför makarnas gemensamma efternamn (dubbelnamn) eller avstå från det.

Om makarna har ingått äktenskap före 1.1.1986 har hustrun rätt att under äktenskapet ta det efternamn som hon hade då hon var ogift.

Om äktenskapet har upplösts på grund av att maken har dött eller skilsmässa kan maken ta tillbaka det namn som han hade senast som ogift. Anmälan kan godkännas först då äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft.

Anmälningsblanketter kan hämtas på denna webbplats i avsnittet Blanketter eller från närmaste magistrat. Anmälningsförfarandet är också avgiftsbelagt, se prislista.