Start / Aktuellt / Telefonnumret till flyttanmälningstelefonen ändras

Telefonnumret till flyttanmälningstelefonen ändras

24.4.2012

Flyttanmälningstelefonen, där du kan göra din flyttanmälan till både folkbokföringen och Posten betjänar dig från och med 2.5.2012 på numret 0295 535 535 måndag till fredag kl. 8-16.15. Det nya numret har betjäning både på finska och svenska. Samtalsavgiften bestäms enligt den lokalnätavgift som debiteras av respektive operatör eller enligt mobiltelefonavgiften. Kötiden är avgiftsbelagd. Per telefon ges alltid personlig betjäning.

Flyttanmälan på internet

Flyttanmälan kan göras dygnet runt på internet på adressen www.flyttanmalan.fi eller www.posti.fi/flyttpost.

Flyttanmälan på blankett

Flyttanmälan kan även göras på en blankett som hämtas hos magistraten eller på posten.

Adressuppgifterna håller kvalitet av högsta världsklass

Flyttanmälan kan enkelt och snabbt göras på Internet eller per telefon – nuförtiden görs flyttanmälan redan till ca 70 procent på elektronisk väg. Genom flyttanmälan underrättas befolkningsregistersystemet, myndigheterna, samt ett stort antal företag och samfund om adressförändringen. Genom att Posten samtidigt underrättas om den nya adressen säkerställs postutdelningen till den nya adressen. En förteckning över de organisationer som får uppgifter från befolkningsregistersystemet och Postens adressregister finns på adressen www.flyttanmalan.fi.

Adressuppgifterna i vårt land håller tack vare det gemensamma insamlingsförfarandet kvalitet av högsta klass i världen. Enligt genomförda tillförlitlighetsundersökningar har riktigheten i de permanenta adresserna hos befolkningsregistersystemet nått upp till 99 procent.

Tilläggsinformation:

Informationstjänstexpert Anne Torkkel-Naumanen, tfn 050 563 5712 eller 09 2291 6754 och på internet www.vrk.fi/sv -> Flyttanmälan