Start / Aktuellt / ROAD MAP e-tjänsten guidar arbetsgivare och utländsk arbetskraft till myndigheter som bör kontaktas

ROAD MAP e-tjänsten guidar arbetsgivare och utländsk arbetskraft till myndigheter som bör kontaktas

Praktisk information sparar tid

Utländsk arbetskraft måste kontakta en mängd  olika myndigheter för  bl.a. ansökan om inresetillstånd, ansökan om personbeteckning och hemkommun hos magistraten, beställning av skattekort hos skattebyrån och ansökan om finskt socialskydd via FPA. ”Behovet av dessa tjänster varierar dock beroende på från vilket land invandraren kommer och beroende på hur lång vistelsen I Finland blir” konstaterar projektchef Saara Leppänen vid SeAMK

Genom att svara på de preciserade frågor som ställs i e-tjänsten får man guidning steg för steg vilka myndigheter man skall vara i kontakt med samt länkar till dessa myndigheters hemsidor. 

Kunskap on vilka myndigheter som måste kontaktas är viktig

e-tjänsten skall fungera som ett nyttigt verktyg såväl för den utländska arbetstagaren som arbetsgivaren
och de institutioner som erbjuder tjänster och utländska företag (bl.a. kommuner och myndigheter) eftersom den ger en helhetsbild till invandraren om de myndigheter man måste vara i kontakt med och genom att tydligt guida användaren.

De myndigheter arbetskraftsinvandraren skall i kontakt med är många och viktiga och det är också till arbetsgivarens fördel att arbetstagaren ser till att han skött alla myndighetskontakter.

Egoprise-projektet

Inom Egoprise-projektet utvecklar man Östersjöns landsbygdsegioners offentliga tjänster att bättre motsvara näringslivets behov genom att införa e-tjänster. Tjänsten uppdateras av Seinäjoki internationella center.

Det 3-åriga Egoprise-projektet som finansieras av EU Interreg startades 2009. I projektet finns 22 samarbetspartner från åtta av Östersjöländerna. SeAMK är den ledande projektpartnern i Finland.
Mera information: http://www.egoprise.eu/