Start / Aktuellt / Riksdagsvalen 2011: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Riksdagsvalen 2011: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

23.2.2011

Valkretsen, rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 25.2.2011.

Personens permanenta bostadsort med adress registreras i befolkningsdatasystemet på basis av den lagstadgade flyttanmälan som görs hos magistraten.

Vid grundandet av rösträttsregistret beaktas de flyttningsanmälan som gjorts hos magistraten senast fredagen den 25.2.2011 kl 16:15.

Att göra flyttanmälan

Flyttanmälan görs snabbast och behändigast via internet eller per telefon.

Flyttanmälan via internet kan göras på webbadressen www.flyttanmalan.fi.

Den svenskspråkiga flyttelefontjänstens nummer är 0200 27100 och finskspråkiga 0200 71000. De betjänar vardagar kl 8:00-20:00 och lördagar 9:00-14:00.

Finsk medborgare som bor utomlands kan göra anmälan om adressändring till det finska befolkningsdatasystemet med blanketten som finns på webtjänsten www.suomi.fi. (Sök: anmälan om adressändring)

Postning av meddelandekort (anmälan om rösträtt)

Meddelandekorten postas i mars till de adresser, som finns registrerade i befolkningsdatasystemet 25.2.2011

Rösträttsregistret finns till påseende

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll eller kontrolleras per telefon hos magistrater och deras enheter under tjänstetid, alla vardagar från och med måndagen den 7.3.2011.

Tilläggsinformation:

Informationsservicechef Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551