Pilotprojektet med den gemensamma kundtjänsten utvärderas
 
Start / Aktuellt / Pilotprojektet med den gemensamma kundtjänsten utvärderas

Pilotprojektet med den gemensamma kundtjänsten utvärderas

Pilotprojektet med den gemensamma kundtjänsten inom offentlig förvaltning inleddes 23.9.2014. Det egentliga pilotskedet avslutas 30.4.2015 och därefter görs en bedömning om hur pilotprojektet har utfallit. Magistraterna har deltagit i samtliga pilotkommuner.

Knappt 20 000 kunder har besökt testplatserna i S:t Michel, Uleåborg, Kiminge, Saarijärvi, Pargas och Pelkosenniemi. Av dessa har över hälften besökt testplatsen i S:t Michel. Magistraternas andel av samtliga kunder har varit något över 10 %.

På serviceställena har kunderna haft tillgång till många tjänstekanaler. Då kunderna uträttat traditionella ärenden har de också styrts att använda e-tjänster samt erbjudits olika distanstjänster genom videoförbindelse. Serviceställena har utrustats med kundterminaler och modern utrustning för distanstjänster. I magistraternas experttjänster har man fått lovande erfarenheter av användningen av distanstjänster. Kunden behöver inte nödvändigtvis besöka en magistrat utan ärenden kan skötas på närmaste serviceställe. 

Kundrådgivarna på serviceställena har i anslutning till magistraternas tjänster gett allmänna råd, tagit emot och gett handlingar samt styrt kunder att öppna distansförbindelser. Dessutom har man på testplatserna på ort och ställe tillhandahållit notariattjänster av magistraterna och förrättat några vigslar. I S:t Michel har också registreringen av utlänningar skötts på servicestället.

På de serviceställen som deltagit i experimentet har efterfrågan på tjänster, den geografiska placeringen och andra omständigheter varierat. Magistraten i S:t Michel har haft dörrarna stängda och allt uträttande av ärenden har skett på servicestället. I Saarijärvi har efterfrågan på tjänster påverkats av avståndet till närmaste magistrat och i Pelkosenniemi har service åter getts i ett glesbygdsområde.  I Pargas och Kiminge har servicestället funnits ganska nära en öppen magistrat, vilket har inverkat på användningen av tjänsterna.

De serviceställen som deltagit i pilotprojektet fortsätter med sin verksamhet såsom förut efter det att pilotskedet upphört. Under 2015 fattas beslut i frågor i anslutning till att utvidga verksamheten med serviceställen.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland/Enheten för styrning och utveckling av magistraterna:

överinspektör Pekka Kortelainen, förnamn.efternamn(at)avi.fi, tfn 0295 016 549