Start / Aktuellt / Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap -anmälan

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap -anmälan

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

Från början av mars kan par som lever i ett registrerat partnerskap som registrerats i Finland omvandla sitt partnerskap till äktenskap om de så vill. Paret ska tillsammans lämna in en anmälan om detta till magistraten. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från och med anmälningsdatumet. Det är inte obligatoriskt att omvandla ett registrerat partnerskap till äktenskap, utan om paret så vill kan de fortsätta i sitt registrerade partnerskap. Det registrerade partnerskapets rättsverkan gäller fortsättningsvis.

Anmälan om omvandling av i Finland registrerat partnerskap till äktenskap

Efternamn

När ett registrerat partnerskap omvandlas till äktenskap kan makarna med samma anmälan meddela att de vill ta någotdera efternamnet som gemensamt efternamn. Det gemensamma efternamnet kan inte vara ett namn som ena parten fått i och med äktenskap eller registrerat partnerskap. Om den ena makens/makans namn ändras i och med att paret tar ett gemensamt efternamn kan hen även ta det efternamn som hen senast haft som ogift eller som hen har vid anmälningstillfället i personligt bruk framför det gemensamma efternamnet (s.k. dubbelt efternamn). I dessa fall är det avgiftsfritt att byta efternamn.