Start / Aktuellt / Mobiltelefoner tas i bruk vid magistraterna den 25 april 2012

Mobiltelefoner tas i bruk vid magistraterna den 25 april 2012

Magistraterna anslöt sig den 20 juni 2011med ett temporärt ramavtal till den gemensamma samtalslösningen för statsförvaltningen som konkurrensutsatts av Hansel Ab. Samtalslösningen stöder de mål som finansministeriet ställt upp där slutanvändaren har endast en telefon i sitt bruk (mobiltelefon). 

Tidtabell för ibruktagningen

Den nya samtalslösningen tas i bruk vid magistraterna den 25 april 2012. Samtidigt ersätts magistraternas VoIP-terminaler med mobila apparater.

Statsförvaltningens gemensamma telefonnumrering

Statsförvaltningens gemensamma numrering som börjar med 0295 tas i bruk vid magistraterna samtidigt som den gemensamma samtalslösningen för statsförvaltningen tas i bruk den 25 april 2012. Den gemensamma numreringen möjliggör bl.a. avgiftsfria samtal mellan de organisationer som anslutit sig till samtalslösningen.

I och med att den gemensamma samtalslösningen för statsförvaltningen tas i bruk slopas samtalen som kunderna betalat tilläggsavgift för, dvs. kunden betalar endast samtalsavgifter enligt sitt avtal med den egna operatören. 

Gamla 071-numren

Samtal till 071-numren styrs till 0295-numren under en övergångsperiod (preliminärt ca 3 mån.). Efter övergångsperioden styrs samtalen som kommer till 071-numren till inspelade meddelanden.

Magistraternas nya telefonnummer uppdateras under Kontaktuppgifter på webbplatsen magistraten.fi.

Länk: Kontaktuppgifter till magistraterna