Start / Aktuellt / Handläggning av alla handelsregister- och föreningsregisterärenden på PRS från den 1 september 2015

Handläggning av alla handelsregister- och föreningsregisterärenden på PRS från den 1 september 2015

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphörde den 31 augusti 2015.

Förutom Patent- och registerstyrelsen (PRS) har också magistraterna och NTM-centralerna tidigare erbjudit handelsregister- och föreningsregistertjänster, men nu har alla dessa tjänster centraliserats till PRS. Ett undantag är Statens ämbetsverk på Åland, där du även i fortsättningen kan sköta dina handelsregister- och föreningsregisterärenden.

Det finns följande sätt att sköta handelsregister- och föreningsregisterärenden:

Handelsregisterärenden

  • På nätet: Starta aktiebolag eller anmäl ändringar i företagets kontaktuppgifter och i bolagets ansvarspersoner i FODS-tjänsten. Köp ett elektroniskt handelsregisterutdrag i vår  Virre-tjänst.
  • Per post: Skicka din handelsregisteranmälan till: PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors

Anvisningar finns på PRS webbplats, och vid behov ger handelsregistrets rådgivning ytterligare information (tfn 029 509 5900).

Föreningsregisterärenden

  • På nätet: Alla föreningsregisterärenden kan skötas elektroniskt på vår webbplats.
  • Per post: Adressen för att skicka in anmälningar till föreningsregistret är: PRS, Förenings- och stiftelseärenden, PB 1190, 00101 Helsingfors.

Anvisningar finns på vår webbplats, och vid behov kan du vända dig till handelsregistrets rådgivning för ytterligare information (tfn 029 509 5900).

Skatteförvaltningens alla 59 serviceställen tar fortfarande emot handelsregisteranmälningar. Vid inlämning på Skatteförvaltningen kan du varken betala din anmälan eller få den registrerad med detsamma, vilket innebär att exempelvis nya företag inte får ett FO-nummer direkt på serviceställena. För att snabba upp handläggningen är det bäst att du skickar din pappersanmälan direkt till:

  • PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.