Start / Aktuellt / Magistraternas nya strategi betonar digitaliseringen av tjänster

Magistraternas nya strategi betonar digitaliseringen av tjänster

Magistraternas tjänster och verksamhet utvecklas genom utökad interaktion och utnyttjande av digitalisering i allt större omfattning. Tillgången till service underlättas tack vare ännu större uppmärksamhet vid kundernas behov, styrning av ärendehanteringen och involvering av kunderna i utvecklingen av tjänster.

Magistraternas strategi för 2016-2019 som publicerades den 18 november innehåller sju tyngdpunktsområden som styr magistraternas verksamhet med tanke på samhällelig verkning, verksamhetsmässig effektivitet och resurser:

  1. Vi säkrar kundernas rättsskydd
  2. Kunden får lämplig service på ett smidigt sätt
  3. Vi organiserar vår verksamhet med hänsyn till kundperspektivet
  4. Vi förbättrar servicens kvalitet
  5. Vi utvecklar vår kompetens med stöd av professionellt ledande
  6. Vi förstärker den mentala och fysiska arbetsförmågan och en engagerande arbetskultur
  7. Vi ordnar vår verksamhet på ett ekonomiskt och produktivt sätt

De strategiska målsättningarna baserar sig på regeringsprogrammet och förändringarna i magistraternas verksamhetsomgivning. Magistraterna bör förändra sin serviceproduktion och effektivisera sin verksamhet speciellt på grund av de förändrade kundbehoven och den allt mera åtstramade offentliga ekonomin.

Strategin har beretts av ministerierna och centralförvaltningsämbetsverken som styr magistraterna, magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet vid magistraten i Östra Finland samt av magistraterna.

Ytterligare information: Jaana Salmi, överinspektör, tfn 02955 30003, jaana.salmi(a)vm.fi