Start / Aktuellt / Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Ett Pilotprojekt med Servicepunkter inleds den 23 september 2014

Magistraternas kundservice i S:t Michel och i Pargas förändras – Ett Pilotprojekt med Servicepunkter inleds den 23 september 2014

 

En Servicepunkt är en plats för kundservice som är gemensam för den offentliga förvaltningen och som upprätthålls av kommunen. Modellen med Servicepunkter prövas i fem kommuner.
S:t Michel och Pargas är bland pilotorterna.

S:t Michel

Besöksservicen i S:t Michel flyttar till adressen Maaherrankatu 9-11

Magistratens besöksservice i S:t Michel flyttar den 23 september till Servicepunkten (Maaherrankatu 9-11). Endast vigslar och registreringar av partnerskap utförs med tidsbeställning på magistraten (Raatihuoneenkatu 5). Beträffande all annan service sköter besökskunderna sina ärenden på Servicepunkten. I vissa ärendegrupper är servicetiderna emellertid begränsade till tisdagar och torsdagar.

Magistratens service i S:t Michel från och med den 23 september 2014

Besöksservice
Servicepunkten, Maaherrankatu 9-11, öppen kl. 9.00–16.00.

Notarius publicus och offentligt köpvittnes tjänster samt registrering av utlänningar
Kontaktpunkten, Maaherrankatu 9-11, begränsat endast tisdagar kl. 9.00–11.00 och torsdagar kl. 13.00–15.00. Magistraten rekommenderar att man beställer tid via den elektroniska tidsbeställningen

Vigslar och registreringar av partnerskap
Med tidsbeställning på magistraten, Raatihuoneenkatu 5. Man kan beställa tid via den elektroniska tidsbeställningen eller genom att ringa numret 029 553 8092.

Telefonservice på S:t Michel-enheten

Våra viktigaste servicenummer är:

 • Centralen: 0295 539 511
 • Köpvittne, notarius publicus: 0295 538 103
 • Befolknings-, handels- och föreningsregistret: 0295 538 092
 • Hemortsärenden: 0295 538 094
 • Förmyndarverksamheten: 0295 538 120
 • Alla våra servicenummer finns här:

Östra Finlands magistrat, S:t Michel-enhetens kontaktuppgifter

Andra sätt att sköta ärenden på S:t Michel enhet

Många ärenden, exempelvis beställning av dokument, kan också skötas elektroniskt via magistratens administrativa e-post, per post och per telefon.

Blanketter och elektronisk ärendehantering: www.maistraatti.fi/sv/blanketter

Administrativ e-postadress till Östra Finlands magistrat:
info.ita-suomi(at)maistraatti.fi

Postadressen till S:t Michel-enheten vid Östra Finlands magistrat:
PB 293, 50101 S:t Michel

Pargas

Besöksservicen i Pargas flyttar till adressen Strandvägen 28

Magistratens besöksservice i Pargas flyttar till Servicepunkten (Strandvägen 28) den 23 september 2014. Endast vigslar och registreringar av partnerskap görs med tidsbokning i magistratens lokaler (Strandvägen 30). Alla andra tjänster inom besöksservicen får kunderna på Servicepunkten. I vissa ärenden ges tjänster dock begränsat på onsdagar och kräver tidsbokning. 

Magistratens tjänster i Pargas från och med 23.9.2014

Besöksservice
Servicestället i Pargas stad, Strandvägen 28, öppet mån–ons 9–16, tor 9–17 och fre 9–15, sommartid 9–14.

Notarius publicus, offentligt köpvittne och registrering av utlänningar
Servicestället, Strandvägen 28, onsdagar kl. 13–15 endast med tidsbokning 040 488 6023.

Vigslar och registreringar av partnerskap
med tidsbokning på magistratens egen enhet på Strandvägen 30. Tidsbokning på numret 0295 537 325

Telefonservice

 • Befolkningsdatasystemet, ämbetsintyg: 0295 537 340, kl. 9–15
 • Hemortsregistret, flyttanmälan: 0295 537 330, kl. 9–15
 • Kundrådgivning om förmyndarskap: 0295 537 350
 • Juridisk rådgivning om förmyndarskap: 0295 537 360, kl. 9–12
 • Handels- och föreningsregistret, allmän förvaltning: 0295 537 000, kl. 9–15
 • Växel: 029 553 9441, kl. 9–16.15

    Sydvastra-Finlands Magistrat, Pargas-enhets kontaktuppgifter

Andra sätt att sköta ärenden på Pargas enhet

Många ärenden, till exempel beställning av handlingar, kan även göras elektroniskt, via magistratens administrativa e-postadress, per post och per telefon.

Blanketter och elektronisk ärendehantering: www.maistraatti.fi/sv/blanketter/ 

Administrativ e-postadress: info.pargas(at)magistraten.fi, info.parainen(at)maistraatti.fi

Postadress: PB 16, 21601 Pargas, PL 16, 21601 Parainen

På Servicepunkterna finns magistratens tjänster behändigt till hands. Kundrådgivarna på servicepunkten ger råd och vägledning vid behov. Distansservicen kompletterar utbudet på Servicepunkten genom att den ger kunden möjlighet att sköta sitt ärende med en sakkunnig via webbkontakt. På servicepunkten finns också kundterminaler där man kan sköta sitt ärende på egen hand

Den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice har beretts inom projektet Asiakaspalvelu2014 (Kundservice2014) Projektet har framskridit till den ett år långa pilotfasen. Allmänheten kan sköta sina ärenden med FPA, Polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, magistraten, arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och kommunen på alla Servicepunkter. Pilotorterna är S:t Michel, Pargas, Saarijärvi, Kiminge i Uleåborg och Pelkosenniemi.

Mer information om projektet

Kundservice2014